V Starej Ľubovni posvätil vladyka Peter Rusnák nový ikonostas

TK KBS, pr; ml | 28. 11. 2022 12:43



Stará Ľubovňa 28. novembra (TK KBS) V nedeľu 27. novembra navštívil farnosť blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča v Starej Ľubovni vladyka Peter Rusnák, kde slávil svätú liturgiu, ktorej predchádzala posviacka nového ikonostasu. Pred samotnou posviackou bol ešte uvedený do farského spoločenstva novopokrstený malý Andrej.



Po posviacke nasledovalo slávenie svätej božskej liturgie za prítomnosti viacerých kňazov, primátora mesta Stará Ľubovňa, pozvaných hostí a samozrejme farského spoločenstva, ktoré deň predtým do slávnosti vstúpilo modlitbou večierne a spoločným agapé.



„Nehledím na to, co kde litá, ale koukám na to, co mne živí.“ Touto myšlienkou českých humoristov Miloslava Šimeka a Jiřího Grossmanna začal vladyka Peter homíliu, v ktorej sa prítomných opýtal, kto alebo čo im dáva život, čo ich živí. Lebo človek má upretý pohľad na to, čo ho živí – na peniaze, prácu, ľudí, na okolnosti života...



Stará Lubovňa, vladyka Rusnák



„Dnes nám všetkým v chráme zaznela radostná správa z vladykových úst, evanjelium, že môžeme zdvihnúť hlavy a uprieť oči do neba, lebo tam je prameň a zdroj toho, čo skutočne živí človeka - Ježiš Kristus, ktorý nás už tu na zemi chce učiť žiť nebesky.







Aj táto udalosť v našej farnosti nám má pomôcť uvidieť, že skutočný život neprichádza zo sveta, ale z neba, od Ježiša Krista. Tomu uverili všetci svätí a niektorých z nich máme vyobrazených na ikonách aj na našom novom ikonostase,“ povedal správca farnosti Jozef Popik.



Zdroj: Prešovská arcieparchia




[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023