V Čemernom sa cez víkend stretli miništranti z celého protopresbyterátu

TK KBS, pma; ml | 28. 11. 2022 12:27Čemerné 28. novembra (TK KBS) V sobotu 26. novembra sa uskutočnilo stretnutie miništrantov Čemernianskeho protopresbyteriátu, ktoré zorganizovali zodpovední za mládež Čemernianskeho protopresbyteriátu v spolupráci s Gréckokatolíckym mládežníckym centrom Bárka v  Juskovej Voli.Program začal modlitbou molebenu k blahoslavenému Pavlovi Petrovi Gojdičovi a následne katechézou Matúša Sejku, kaplána v čemernianskej farnosti, na tému Miništrant „rytier samého Boha“. Miništranti vo svojich skupinkách s animátormi, bohoslovcami i kňazmi rozprávali o tom, ako ich Boh vedie a pozýva do služby miništrovania. Vytvorili si aj plagáty, erby či plány ako osloviť a „zverbovať“ ďalších chlapcov do tejto služby. Nasledovalo chutné agapé v podobe pizze či chlebíčkov a koláčov, ktoré pripravili miestni veriaci.
Program vyvrcholil športovými aktivitami v telocvični, kde si miništranti so svojimi kňazmi zahrali florbal či futbal. Niektorí prežívali čas hier a aktivít na miestnej fare. Na záver sa miništranti dozvedeli, kde bude ďalšie stretnutie a prejavili vďačnosť kňazom, animátorom i dobrovoľníkom za milosť prežiť tak nádherný Boží deň, informoval Patrik Maľarčík.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024