Adventné kázne kard. Cantalamessu sa zamerajú na tri teologálne čnosti

TK KBS, RV mh, jb, ml; pz | 28. 11. 2022 07:35Vatikán 28. novembra (RV) „«Zdvihnite, brány, svoje hlavice» (Ž 24,7-8). Viera, nádej a láska: tri brány, ktoré treba otvoriť Kristovi, ktorý prichádza“ – tak znie téma adventných kázní kardinála Raniera Cantalamessu, ktoré, ako každoročne, prednesie počas troch adventných piatkov. Ako informovala Prefektúra pápežského domu, cyklus adventných kázní prednesie pápežský kazateľ z rehole kapucínov v Aule Pavla VI. počas piatkov 2., 9. a 16. decembra, vždy o 9. hodine. Okrem Svätého Otca a vatikánskych prelátov sú aj tento rok pozvaní všetci zamestnanci Rímskej kúrie a Rímskeho vikariátu.
Kazateľ Pápežského domu kard. Cantalamessa vysvetľuje výber témy slovami: „Pohania poznali mýtus o „Troch gráciách“, my kresťania poznáme namiesto toho tri teologálne čnosti: vieru, nádej a lásku: tri milosti nie mýtické, ale skutočné. Vážiac si antickú tradíciu – patristickú a stredovekú –, je tu zámer rozvinúť o nich aj moderný a existenciálny diskurz, ktorý by reagoval na výzvy, obohatenia a niekedy aj náhradky, ktoré dnešný človek navrhuje namiesto teologálnych čností kresťanstva. Viera, nádej a láska sú tým zlatom, kadidlom a myrhou, ktoré my, dnešní mudrci, chceme priniesť ako dar Bohu, ktorý nás prichádza zachrániť.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024