Bratislavská arcidiecézna charita pripomína svoju pomoc a nové služby

TK KBS, mh, ml; pz | 25. 11. 2022 09:06



Foto: Archív Bratislavskej arcidiecéznej charity

Bratislava 25. novembra (TK KBS) Flexibilná pomoc pre cudzincov aj Slovákov v kríze, podpora nových komunitných aktivít. Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) po novom pomáha aj nezamestnaným vrátiť sa na trh práce a obľúbený projekt Pošli tašku opäť prinavracia seniorom, ktorí sa aktuálne čoraz viac nachádzajú pod hranicou chudoby.



Zamestnanci a dobrovoľníci Bratislavskej arcidiecéznej charity majú za sebou náročný rok pomoci. BACH pomohla takmer 15 000 rodinám či jednotlivcom, vrátane distribuovania desiatok ton priamej materiálnej i humanitárnej pomoci.



Viac zamestnancov aj služieb



Okrem stálych služieb a zariadení (napríklad DSS a RS Samária či Centra solidarity) sa Bratislavská arcidiecéza charita tento rok pustila aj do pomoci utečencom z Ukrajiny v spolupráci s Asistenčným centrom pomoci v hlavnom meste. Bratislavská charita má podľa jej riaditeľa Borisa Hrdého aj nové priestory v Starom Meste na Kapitulskej ulici: 



„Je to priestor, kde okrem pomoci ľuďom z Ukrajiny, už prebiehajú aj kurzy slovenského jazyka, realizujeme v ňom aj projekt Krok za krokom*, ktorý je zameraný práve na ľudí mimo trhu práce s nízkym vzdelaním. Takýchto ľudí sa snažíme umiestniť na trh práce, zamestnať ich.“



Musíme byť kreatívni v pomoci



Pandémia, vojna na Ukrajine, zdražovanie. Na krízy, ktoré prichádzajú sa charita snaží flexibilne reagovať. Projekt Pošli tašku fungoval od februára v prospech Ukrajiniek a Ukrajincov. Dochádza ale zase k zmene. „Dnes sa chceme v projekte Pošli tašku prioritne sústrediť na seniorov a postupne na ďalšie skupiny, napríklad, na zdravotne znevýhodnených, tak ako to bolo v minulosti,“ hovorí riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity Boris Hrdý.



Dnes sa už realizujú aj mnohé komunitné projekty pomoci, ktoré financuje charita z vlastného grantového programu CreoCaritas. V tomto roku podporila 16 projektov v hodnote 25 450 eur. „V CreoCaritas sme podporili viacero projektov, či už sociálny taxík alebo aktivity, ktoré smerujú na podporu seniorov alebo na podporu spoločenstva ako takého, na jeho stretávanie, vzdelávacie, športové aktivity, ktoré zapájajú dospelých aj deti, ktoré sú v núdzi,“ dodáva Boris Hrdý.



Zbierka na charitu 2022



Okrem Zbierky na charitu v kostoloch počas 1. adventnej nedele, 27. 11. 2022, môžu darcovia podporiť Bratislavskú arcidiecéznu charitu aj online. „Pre nás je zbierka dôležitá aj preto, že vieme podporiť aktivity, ktoré sa realizujú v celej arcidiecéze. Vieme tak zapájať ľudí priamo do aktivít, ktoré chceme robiť a do pomoci, ktorú potrebujú ľudia v daných komunitách, lokalitách a farnostiach,“ informuje Boris Hrdý a vysvetľuje, že vďaka online darcom vznikol pred dvomi rokmi aj spomínaný grantový program CreoCaritas.



„Nie je to teda len o tom, že Bratislavská arcidiecézna charita vyzbiera peniaze, ktoré potom používa na to, aby ona vykonávala služby, ale volá aj do služby charitného diela všetkých, ktorí sú členmi spoločenstva kresťanov, spoločenstva veriacich, ale aj tých, ktorí sú ochotní na tomto diele spolupracovať na celom území arcidiecézy.“



Viac informácií nájdete na www.charitaba.sk.



Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.




TK KBS informovala Mária Hvozdíková




[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023