Nemeckí biskupi sa dohodli na novom cirkevnom pracovnom práve

TK KBS, zc, ml; pz | 24. 11. 2022 12:28Nemecko 24. novembra (TK KBS) Biskupi Nemeckej biskupskej konferencie sa dohodli na návrhu nového pracovného práva pre zamestnancov Katolíckej cirkvi a charitatívnych organizácií v Nemecku.Hlavnou novinkou nových „Základných predpisov pre cirkevnú službu“ je toto: súkromný životný štýl zamestnancov by už v budúcnosti nemal byť dôvodom na prepustenie.“ „Táto právne nedotknuteľná oblasť zahŕňa najmä vzťahový život a intímnu sféru,“ uvádza sa v novom zákone.Rozmanitosť náboženských inštitúciíV novom nemeckom zákone o cirkevnom zamestnaní je rozmanitosť v cirkevných inštitúciách výslovne uznaná ako obohatenie. Všetci zamestnanci, bez ohľadu na ich konkrétne úlohy, pôvod, náboženstvo, vek, zdravotné postihnutie, pohlavie, sexuálnu identitu a životný štýl, môžu predstavovať bezpodmienečnú Božiu lásku, a tak byť jedným z členov slúžiacej cirkvi, píše sa v ňom. Niečo také sa stane, „ak budú mať pozitívny postoj a otvorenosť voči evanjeliovému posolstvu, budú rešpektovať kresťanský charakter inštitúcie a prispievať k jeho uplatňovaniu vo svojej oblasti práce“.Podľa nového zákona je náboženská príslušnosť kritériom pre prijatie do zamestnania len vtedy, ak je pre danú pozíciu nevyhnutná. To sa týka tak práce v pastorácii a katechéze, ako aj činností, ktoré formujú katolícky profil inštitúcie, prispievajú k jej zodpovednosti a reprezentujú ju navonok. Od všetkých zamestnancov sa očakáva, že sa stotožnia s cieľmi a hodnotami katolíckej inštitúcie.Okrem výnimočných okolností zostáva vystúpenie z Katolíckej cirkvi prekážkou zamestnania alebo dôvodom na prepustenie, ako to bolo v predchádzajúcej verzii základných predpisov. Protiklerikálna činnosť je tiež prekážkou zamestnanosti a udržania si zamestnania.Iba odporúčania, ktoré do praxe uviedol miestny biskupNový cirkevný pracovný zákon bol prijatý na plenárnom zhromaždení Združenia nemeckých diecéz vo Würzburgu. Podľa tlačovej správy získal zákon „potrebnú väčšinu“, t. j. viac ako dve tretiny hlasov. Nová verzia je však spočiatku len odporúčaním pre diecézy. Každý jednotlivý miestny biskup ho musí uplatňovať.Predchádzajúci pracovný poriadok, ktorý bol naposledy reformovaný v roku 2015, kládol dôraz na jednotlivých zamestnancov a ich osobný životný štýl. V jeho novej verzii sú zamestnávateľ a manažéri zodpovední predovšetkým za ochranu a posilnenie cirkevného charakteru inštitúcie. Katolícku identitu inštitúcie má formovať poslanie, kresťanská organizačná a vodcovská kultúra a komunikácia kresťanských hodnôt a postojov, a nie osobný životný štýl zamestnancov.Zdroj: zpravy.cirkev.cz
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023