V Badíne zorganizovali celoslovenské stretnutie tajomníkov a rád KBS

TK KBS, ml; pz | 24. 11. 2022 11:05Badín 24. novembra (TK KBS) Bližšie sa spoznať, zlepšiť vzájomnú informovanosť o činnosti jednotlivých subjektov a hľadať synergie v príbuzných oblastiach. To bolo cieľom jednodňového celoslovenského stretnutia tajomníkov komisií a rád Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorí sa zišli v stredu 23. novembra v Duchovnom centre Xaver v Badíne. Vyše dvadsiatka tajomníkov z celého Slovenska si od zamestnancov generálneho sekretariátu KBS vypočuli informácie o korešpondencii a práci s dokumentami, mediálnej komunikácii, ekonomickej a právnej agende. Zároveň sa venovali aktuálnym výzvam a plánom činnosti na najbližšie obdobie.„Stretnutie má prispieť k skvalitneniu a zefektívneniu spolupráce medzi jednotlivými komisiami a radami, ich tajomníkmi/tajomníčkami a Generálnym sekretariátom, ktoré sú výkonnými orgánmi Konferencie biskupov Slovenska,“ uviedol o stretnutí výkonný sekretár KBS Ivan Ružička, ktorý stretnutie moderoval. V programe bola aj svätá omša s členmi Zhromaždenia Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, ktoré sa v týchto dňoch zišlo v Badíne.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024