Na gréckokatolíckej fakulte v Prešove sa uskutočnilo vedecké kolokvium

TK KBS, rba, ml; pz | 24. 11. 2022 10:35Prešov 24. novembra (TK KBS) V utorok 22. novembra 2022 sa na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove sa uskutočnilo vedecké kolokvium zamerané na tému Vatikánske archívy Pia XII. a historická Prešovská gréckokatolícka eparchia. Cieľom tejto vedeckej aktivity bolo dozvedieť sa o historických informáciách z prostredia Vatikánskych archívov a súvislostiach z prostredia Gréckokatolíckej cirkvi, ktoré na Slovenskej pôde ešte neboli verejne publikované.Garantmi edukačnej aktivity boli Slovenský historický ústav v Ríme a Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.V úvode všetkých prítomných privítal dekan teologickej fakulty v Prešove Mons. Peter Šturák. Ďalšie zdravice predniesli veľvyslanec Slovenskej republiky vo Vatikáne Marek Lisanský, bratislavský eparchiálny biskup a apoštolský administrátor sede vacante Peter Rusnák, riaditeľ slovenského historického ústavu v Ríme Daniel Černý. Pozdrav od apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Nicolu Girasoliho pre účastníkov vedeckého kolokvia  predniesol officiál Dikastéria pre východné cirkvi Marek Durlák.V bloku prednášok so zameraním na dejinné skutočnosti života gréckokatolíckej Cirkvi v bývalom Československu a Slovenského štátu  vystúpili so svojím príspevkom Gianpaolo Riggoti s Dikastéria pre východné Cirkvi, Daniel Černý riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme, ďalej Tamáš Véghseo, bazilián Jeroním Him, oficiál Dikastéria pre východné cirkvi Marek Durlák, redemptorista Atanáz Dominik Mandzák a Adrián Seman študent doktorand z východného inštitútu z Ríma“.
Doktorand z Ríma Adrián Seman prezentoval osobu kňaza a mučeníka  ,,Jána Kellenera", ktorý bol rodákom z Levoče. Teologické štúdia absolvoval v Ríme, kde bol vysvätený aj za kňaza východného obradu. Svoju primičnú liturgiu slávil vo svojom rodnom meste. Neskôr odišiel do Prahy, kde pôsobil ak duchovný pre gréckokatolíckych veriacich. Túžil sa stať misionárom a  rozhodol, že pôjde tajne do Ruska. Jeho zámer mu však nevyšiel, pretože hneď po prekročení štátnej hranice s Ukrajinou ho zajali, vyšetrovali a odsúdili na trest smrti. Vďaka tomuto príspevku sa účastníci kolokvia mohli napríklad  dozvedieť o mladom kresťanskom mučeníkovi so Spiša ktorého ruská boľševická propaganda NKVD zavraždila za vieru v roku 1941.   
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023