Hudobná subkomisia Liturgickej komisie KBS zasadala v Badíne

TK KBS, jva; ml | 22. 11. 2022 21:25Banská Bystrica - Badín 22. novembra (TK KBS) V utorok 22. novembra, na sviatok sv. Cecílie, patrónky cirkevnej hudby a cirkevných hudobníkov, zasadla v Badíne Hudobná subkomisia Liturgickej komisie KBS pod vedením jej predsedu, košického pomocného biskupa, Mons. Mareka Forgáča.V úvode zasadnutia Mons. Forgáč privítal znalcov a ospravedlnil neúčasť Mons. Jána Kuboša, spišského diecézneho administrátora. Ďalej biskup Forgáč odovzdával menovacie dekréty znalcom, ktorých nominácie boli schválené na Plenárnom zasadnutí KBS v dňoch 10. a 11. októbra 2022.Zasadnutie pokračovalo pracovným programom, počas ktorého sa diskutovalo o štatúte Hudobnej subkomisie, zmenách v hudobnej časti nového prekladu Rímskeho misála a o ich uvádzaní do praxe a o ďalších témach. V diskusií sa znalci dotkli mnohých dôležitých tém. Hovorili o potrebe aktualizovať Direktórium pre kantorov, o časopise Adoramus Te a o novej antifonálnej tvorbe.Zasadnutie bolo ukončené spoločným obedom a modlitbou. Najbližšie sa Hudobná subkomisia Liturgickej komisie KBS stretne na riadnom zasadnutí začiatkom roka 2023 v Badíne.TK KBS informoval Jozef Vaško
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024