Odkaz biskupa z Libanonu: Ľahostajnosť je horšia ako prenasledovanie

TK KBS, lfr, ml; pz | 21. 11. 2022 12:48Bratislava 21. novembra (TK KBS) V sobotu 19. novembra sa v Dóme svätého Martina v Bratislave uskutočnilo podujatie Skúšaní vo viere, ktoré organizovala pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi. Udalosť bola sprievodným podujatím celosvetovej kampane Červená streda, ktorá poukazuje na porušovanie náboženskej slobody vo svete.Večerné podujatie začalo vigílnou svätou omšou k slávnosti Krista Kráľa, ktorú celebroval Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy. Bohoslužby sa zúčastnil aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli. Hudobne ju sprevádzal Zbor kostola Kráľovnej rodiny v Bratislave pod vedením dirigentky Márie Horváthovej.Bratislava, biskup, LibanonV homílii sa prítomným prihovoril Mons. Jules Boutros, biskup sýrsko-katolíckej cirkvi v Libanone. V nadväznosti na evanjelium poukázal na obraz Krista ako kráľa, ktorý je aj v posledných chvíľach na kríži, zaneprázdnený milosrdenstvom a obetou pre druhých. „Aj keď je cirkev prenasledovaná alebo trpí, stále by mala byť zdrojom nádeje, života a požehnania pre iných,“ povedal Mons. Boutros.Počas trojdňovej návštevy Slovenska na pozvanie nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi si ho veriaci mohli vypočuť pri osobných stretnutiach i v médiách. „To, že sa zaujímate sa o príbeh mojej krajiny, je prejavom podpory pre Libanon. Mladí ľudia odchádzajú v tisícoch a hrozí, že kresťanstvo v krajine zanikne. Som veľmi vďačný, že vám naša situácia nie je ľahostajná,“ odkázal Mons. Boutros Slovákom.Bratislava, biskup, Libanon„Návšteva biskupa Boutrosa, ktorá vyvrcholila podujatím Skúšaní vo viere bola veľkým požehnaním pre Cirkev na Slovensku. Vďaka jeho odkazu sme mohli pocítiť, čo znamená patriť do spoločenstva veriacich, ktoré presahuje hranice. Jeho svedectvo o situácii v Libanone nás hlboko zasiahlo a som rád, že svojou duchovnou i finančnou podporou môžeme aj my byť súčasťou príbehu tejto krajiny, ktorá dnes zápasí o prežitie. Ďakujem všetkým, ktorí sa pripoja k tomuto úsiliu,“ povedal Miroslav Dzurech, riaditeľ slovenskej kancelárie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi.Po svätej omši si prítomní vypočuli hodnotné posolstvá aj v prejavoch Anny Záborskej, splnomocnenkyne vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia a Františka Neupauera, historika a autora projektu Nenápadní hrdinovia. Po príhovoroch nasledoval koncert Komorného orchestra Zoe. Podujatím sprevádzal prítomných moderátor Ján Hudáček.„Toto podujatie sme organizovali po prvýkrát, no veríme, že sa z neho stane každoročná sprievodná udalosť Červenej stredy. Som veľmi vďačný všetkým, ktorí sa ho zúčastnili a modlili sa s nami za tých, ktorí sú prenasledovaní alebo trpia pre svoje vierovyznanie. Ďakujem všetkým účinkujúcim za ich silný odkaz - a ďakujem i za všetky dary, ktoré sme v rámci podujatia prijali,“ dodal Miroslav Dzurech.Bratislava, biskup, Libanon, nunciusBiskup Juls Boutros je najmladším biskupom na svete. Na Slovensko prišiel na pozvanie nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi pri príležitosti podujatia Skúšaní vo viere. Stretol sa s apoštolským nunciom na Slovensku, viacerými biskupmi i veriacimi. Prijal i zástupcov komunity z Domu úľavy svätého Šarbela. Slovensko opustil v nedeľu. Zdroj: ACN, Lucia Froncová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023