Na Trnavskej novéne v Trnave i tento rok odovzdali Ružu svätej Alžbety

TK KBS, abu, mko, ml; pz | 21. 11. 2022 12:33Trnava 21. novembra (TK KBS) Dať do pozornosti tých, ktorí dávajú do služby Cirkvi čas a srdce. To je cieľom ocenenia Cena svätej Alžbety, ktorú tradične udeľujú uprostred Trnavskej novény v deň sviatku svätej Alžbety Uhorskej. Tentokrát tak urobili v piaty deň novény (17. novembra), kedy bol slávnostným kazateľom generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy Mons. Daniel Ižold. Liturgiu svätej omše slávil spolu s hostiteľom novény Mons. Jánom Oroschom, trnavským arcibiskupom, emeritným arcibiskupom Mons. Jánom Sokolom a početnými kňazmi.Slávnostný kazateľ Daniel Ižold v homílii rozobral bratstvo na základe prvého čítania o stretnutí Jozefa Egyptského so svojimi bratmi pri nákupe obilia. Apeloval na to, že bratstvo znamená prijatie a zabudnutie na ublíženia či rany. Jeho pravdivé žitie dokáže stmeliť aj také názorové a národnostne rozdielne skupiny, ako boli Tutsiovia a Hutuovia v príbehu na konci homílie. Vzájomný rešpekt a objavovanie darov vie zmazať akúkoľvek deliacu čiaru - a tomu sa potrebujeme učiť.Na záver svätej omše bolo predstavenie laureátov ceny Ruža svätej Alžbety, ktorú tento rok dostali aj manželské páry. Trnavský arcibiskup Ján Orosch uviedol toto rozhodnutie ako pokračovanie vo vzore života svätice, ktorá napriek dohodnutému politickému manželstvu mala príkladný vzťah so svojím manželom Ľudovítom. Poznamenal, že dobre žité manželstvo je darom pre široké okolie, nielen pre nich samých a ich rodinu.Ocenenie in memoriam získal Oto Cisár a jeho manželka Mária zo Zvončína. Cisár bol dlhoročným kostolníkom. Viera Koláriková in memoriam získala cenu za službu v katedrále, ocenenie prevzala jej dcéra. Františka Danka s manželkou Štefániou z Dechtíc ocenili za pomoc pri oprave kostola a dlhoročné vedenie zboru. Ocenenie ďalej získali manželia ôsmich detí Peter a Katarína Hlbockí z Farnosti sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch, rodičia siedmich detí Pavol a Stanislava Kudláčoví z Trstína a manželia Miroslav a Helena Sobotoví z Bíňoviec. Z Trnavy boli za rodinný život ako rodičia siedmich detí a za službu iným manželským párom ocenení manželia Ferdinand a Iveta Vyskočoví.Mária Čerešňáková z Naháča dostala ocenenie ako dlhoročná kostolníčka, rovnako ako Miroslav Barčák zo Zelenča. Za službu organistu dostal ocenenie Peter Sedlák z Voderád a Marta Poturnayová z Veľkých Kostolian za starostlivosť o kostolnú bielizeň a tiež za dlhoročné opatrovanie manžela. Z Dubovian ocenenie prevzal pán Jozef Šajtlava za prípravu liturgických slávností. Mimo Trnavskej arcidiecézy „putovalo“ ocenenie do Dunajskej Lužnej Irene Synákovej, ktorá dlhé roky šije oblečenie kňazom a miništrantom. Dôležitým bodom pre udelenie ocenenia bol aj fakt, že organizuje zbierky potravín pre chudobných.Nakoniec boli ocenení i všetci lekári, sestričky, členovia záchrannej služby a zdravotnícky aj nezdravotnícky personál za obetavé nasadenie počas pandémie koronavírusu, neraz až za hranice ľudských síl a s rizikom ochorenia, čo bola skutočne služba podľa vzoru svätej Alžbety. Ocenenie za nich prevzal predseda Regionálnej lekárskej komory MUDr. Peter Pekarovič.V sobotu 19. novembra, počas predpoludňajšej svätej omše slávenej v maďarčine pre veriacich Trnavskej arcidiecézy hovoriacich týmto jazykom, boli Ružou svätej Alžbety ocenení ešte traja laureáti. Mária a manžel Imre Takácsoví z Váhoviec dostali ocenenie za službu kostolníkov vo váhovskom kostole a obetavú prácu na jeho obnove. Ocenenie dostala i Etelka Kozmér, kostolníčka kostola v Kajali, ktorá bola veľkodušná pri službe okolo chorých, pričom sa zapájala aj do obnovy kostola.Trnavský arcibiskup Ján Orosch pripomenul, aby sme sa nebáli nominovať ľudí, ktorí nezištne slúžia a dávajú svoj čas a sily pre druhých, aby sme mali pred očami ich vzor.Zdroj: Arcibiskupský úrad v Trnave, Mária Kohutiarová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024