Kristus Kráľ nás sprevádza a ochraňuje, píše žilinský biskup Tomáš Galis

TK KBS, kn, ml; pz | 18. 11. 2022 11:27Bratislava 18. novembra (TK KBS) Cirkev nám na poslednú nedeľu liturgického roka predkladá čítania o Ježišovi Kristovi, Kráľovi vesmíru. Evokuje to v nás myšlienky o panovníkoch, o vládnutí a moci. Kristova kráľovská moc je však iná, píše pre Katolícke noviny žilinský biskup Mons. Tomáš Galis.... Po 35 rokoch od prvotného ustanovenia Svetových dní mládeže sa pápež František rozhodol od roku 2021 preložiť diecézne slávenie Svetového dňa mládeže z Palmovej nedele na Nedeľu Krista Kráľa.V centre stále zostáva tajomstvo Ježiša Krista, Vykupiteľa človeka, ako zdôrazňoval iniciátor a patrón Svetových dní mládeže sv. Ján Pavol II. Pápež František v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium vyzýva mladých šíriť Kristovo posolstvo medzi svojimi rovesníkmi: Vstaňte a vydajte svedectvo.Poďme spoločne po tejto ceste, lebo „keď niekto osobne zakúsil Božiu zachraňujúcu lásku, nepotrebuje veľa času na prípravu, aby mohol ísť a hlásať; nemôže predsa čakať na prednášky a dlhé vysvetľovania. Každý kresťan je misionárom v tej miere, v akej sa stretol s láskou Boha v Ježišovi Kristovi“. Pán, Cirkev i pápež vám dôverujú a ustanovujú vás svedkami pred mnohými ďalšími mladými ľuďmi, ktorých stretnete. Vstaňte a slávte Svetový deň mládeže na sviatok Krista Kráľa vo vašich miestnych cirkvách, uvádza biskup Galis.Plné znenie článku je možné nájsť v Katolíckych novinách.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023