Konferenciu biskupov USA povedie najbližšie tri roky arcibiskup Broglio

TK KBS, ekai, ml; pz | 16. 11. 2022 12:20USA 16. novembra (E-kai) Vojenský ordinár arcibiskup Timothy Broglio bol v utorok zvolený za predsedu Konferencie biskupov USA (USCCB) na nasledujúce tri roky. Doteraz bol jej generálnym sekretárom. Podpredsedom biskupskej konferencie sa stal 71-ročný arcibiskup William Lori z Baltimore a veľkňaz Kolumbových rytierov.Arcibiskup Broglio bol považovaný za pravdepodobného kandidáta na túto úlohu. Nový predseda bude svoju úlohu plniť tri roky. Už teraz naňho čaká niekoľko dobre známych výziev.Sú medzi nimi prvé zasadnutie XVI. riadneho zhromaždenia Synody biskupov v Ríme v dňoch 4.-29. októbra 2023; celoštátny eucharistický kongres v Indianapolise v júni 2024; hodnotiace zasadnutie synody v októbri 2024 a prezidentské voľby v USA v novembri 2024.Arcibiskup Broglio má 70 rokov. Narodil sa 22. decembra 1951 v Cleveland Heights v štáte Ohio, kde chodil do St. Ignatius High School. Získal licenciát na Boston College, následne tiež licenciát z kanonickej teológie a doktorát z kanonického práva na Pápežskej univerzita Gregoriana v Ríme.Dňa 19. mája 1977 bol vysvätený za kňaza pre diecézu Cleveland z rúk kardinála Sergia Pignedoliho. Bol kaplánom vo farnosti sv. Margaréty Márie v South Euclid v štáte Ohio. V roku 1979 sa vrátil do Ríma, kde študoval na Pápežskej cirkevnej akadémii, ktorá pripravovala pápežských diplomatov a ukončil ju v roku 1983. Získal tiež titul doktora kanonického práva na Univerzite Gregoriana a stal sa členom vatikánskeho diplomatického zboru. Po plnení funkcie sekretára nunciatúr v Pobreží Slonoviny (1983-1987) a v Paraguaji (1987-1990) pracoval Broglio vo vatikánskom Štátnom sekretariáte ako referent pre Strednú Ameriku. Následne plnil funkciu osobného sekretára kardinála Angela Sodana, štátneho sekretára Svätej Stolice. V roku 2001 bol menovaný apoštolským nunciom v Dominikánskej republike a apoštolským delegátom v Portoriku. Následne bol 19. marca 2001 vysvätený za arcibiskupa pápežom Jánom Pavlom II. V roku 2008 sa stal štvrtým vojenským ordinárom USA a túto funkciu plní už 14 rokov.Arcibiskup Broglio povedal v máji 2021, že služba potrebám mužov a žien vo vojsku USA je „veľmi obohacujúcou a napĺňajúcou službou“. Uviedol tiež, že vojsko „zostáva najväčším zdrojom povolaní ku kňazstvu v dnešných Spojených štátoch amerických“.Je obrancom ochrany náboženskej slobody pre osoby, ktoré slúžia vo vojsku. Minulý rok vyjadril svoj nesúhlas voči povinnému očkovaniu vojenského personálu proti COVID-19 v rozpore so svedomím.„Nikto by nemal byť nútený k očkovaniu proti COVID-19, ak by to narušovalo posvätnosť jeho svedomia“ – povedal vtedy vo vyhlásení. Bránil tiež právo vojakov na slobodu vyznania a svedomia zoči voči propagácii ideológie gender. „Existuje program, ktorý núti všetkých, aby považovali správanie, ktoré je v rozpore s morálnymi normami mnohých náboženstiev, vrátane katolíckej cirkvi, za normálne a pozitívne“ – povedal vtedy arcibiskup Broglio. Pripomenul, že hoci armáda nikdy nezaviaže kňaza alebo duchovného iného vyznania k oficiálnemu konaniu v rozpore s jeho náboženským presvedčením, existuje nebezpečenstvo, že učenie objektívnym morálnym zásadám alebo snaha o formovanie mládeže vo viere môže byť nesprávne interpretované ako netolerancia. V takom prípade by sloboda vyznania naozaj mohla byť ohrozená“ – povedal v roku 2010 arcibiskup Broglio.Arcibiskup Broglio je viceprezidentom a kancelárom Catholic Distance University (Katolíckej diaľkovej univerzity) a členom predstavenstva National Catholic Bioethics Center (Národného katolíckeho centra pre bioetiku). Plní tiež funkciu predsedu Komunikačnej komisie Baziliky národného sanktuária Nepoškvrneného počatia vo Washingtone.Arcibiskup William Lori sa narodil v Louisville v štáte Kentucky dňa 6. mája 1951 ako syn Francisa a Margaret Lori. Vzdelával sa v Seminári sv. Pia X. v Erlanger, Kentucky a získal licenciát v roku 1973. V roku 1977 sa stal magistrom na Mount Saint Mary’s Seminary v Emmitsburgu v štáte Maryland. Bol vysvätený za kňaza kardinálom Williamom Baumom pre washingtonskú arcidiecézu dňa 14. mája 1977.Po svätení slúžil Lori ako kaplán vo farnosti sv. Jozefa v Largo v štáte Maryland v rokoch 1977-1982. V roku 1982 získal doktorát z teológie na Americkej katolíckej univerzite vo Washingtone. V tom istom roku sa stal teologickým poradcom kardinála Jamesa Hickeyho a túto funkciu vykonával do roku 2000. Lori bol tiež ekumenickým riaditeľom arcidiecézy v rokoch 1982-1986 a sekretárom kardinála Hickeyho v rokoch 1983-1994. V roku 1994 sa stal kancelárom, generálnom vikárom a moderátorom kúrie. Na začiatku roku 1995 plnil funkciu hovorcu arcidiecézy, keď museli byť zo služby uvoľnení štyria kňazi po tom, ako sa priznali k sexuálnemu zneužívania miništranta pred mnohými rokmi.Dňa 25. februára 1995 pápež Ján Pavol II. menoval Williama Loriho za pomocného biskupa washingtonskej arcidiecézy a titulárnym biskupom Bully. Ordinoval ho kardinál Hickey dňa 20. apríla 1995. V roku 1997 bol kardinálom Hickeym vyslaný, aby prešetril nezrovnalosti vo farnosti v Georgetown. Duchovní v nej údajne používali počas sv. omší rodovo neutrálne slová a kritizovali výlučne mužské kňazstvo.Dňa 23. januára 2001 pápež Ján Pavol II. menoval biskupa Loriho za diecézneho biskupa diecézy Bridgeport. Naštartoval tam nové iniciatívy v oblasti katolíckej výchovy, práce s povolaniami, charitatívnej služby, pastorácie a v iných oblastiach.Dňa 20. marca 2012 roku bol menovaný Benediktom XVI. za arcibiskupa Baltimore. V tejto službe mu Svätá stolica zverila celý rad delikátnych úloh. Od roku 2005 je veľkňazom Kolumbových rytierov.Zdroj: E-kai / Preložil: Marián HamadaAktualizované 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024