Biskup Rábek opäť zverejnil výzvu na nominácie na cenu Fra Angelico

TK KBS, rab, ml; pz | 16. 11. 2022 10:39Bratislava 16. novembra (TK KBS) Predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska, ktorým je vojenský ordinár Mons. František Rábek, zverejnil výzvu na podanie návrhu osôb na udelenie ceny Fra Angelico.„Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru – sekcia pre kultúru bude na svojom jesennom zasadaní voliť kandidátov na ocenenie „Fra Angelico“. Týmto zverejňujeme možnosť poslať návrhy osobnosti, ktoré sa zaslúžili o kresťanskú kultúru v oblasti výtvarného, slovesného a hudobného umenia na uvedené ocenenie. Návrhy musia obsahovať základné osobné údaje nominovaného a stručné zdôvodnenie nominácie v rozsahu 1000 znakov. Termín, do ktorého treba návrhy poslať je 30. november 2022. Návrhy možno zasielať elektronicky na adresu rabek@kbs.sk alebo poštou na adresu: Ordinariát OS a OZ SR, Nám. 4. apríla 18, 900 33 Marianka,“ avizuje biskup Rábek.Doručené návrhy posúdia členovia Rady pre vedu na svojom jesennom zasadaní a výsledky predloží predseda Rady plénu KBS. Doteraz sa slávnosť oceňovania konala 20-krát. Cena Fra Angelico, ktorú Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS ju udeľuje popredným umelcom, vedcom a teoretikom, je prejavom uznania zástupcom umeleckej obce zo strany Katolíckej cirkvi.Odkazuje na talianskeho maliara a dominikánskeho kňaza, ktoré vyhlásil za blahoslaveného Ján Pavol II. (v októbri 1982). Myšlienka podpory a ocenenia umelcov cenou Fra Angelico zo strany Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru od roku 2002 je prejavom uznania zástupcom umeleckej obce zo strany Katolíckej cirkvi, ktorí aj dnes, v čase úpadku kultúry, globalizácie, komercionalizácie a liberalizmu, napriek silnejúcemu tlaku neváhajú presadzovať vo svojej tvorbe kresťanské myšlienky a hodnoty.Bl. Fra Angelico je taliansky maliar a dominikánsky kňaz. Vlastným menom sa volal Giovanni z Fiesole (+ 1455). Je známy tým, že v Kaplnke Mikuláša V. vo Vatikáne namaľoval cyklus fresiek Osudy sv. Vavrinca a sv. Štefana. V Kláštore San Marco vo Florencii namaľoval fresky Posledný súd, neskôr dokončil oltárny obraz Zvestovanie Panny Márie v Kostole San Domenico vo Fiesole. Jeho maliarskym svetom je svet nebies, nadzmyselná krása, svätci, anjeli. Preslávil sa najmä obrazom Korunovanie Panny Márie. Vyslúžil si ním pomenovanie Frater Giovanni Angelico, čiže Anjelský brat Ján a je pochovaný v Ríme v Chráme Santa Maria sopra Minerva. Ako jeden z najvýznamnejších maliarov florentskej skorej renesancie sa stal patrónom umelcov.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024