V Košiciach sa konalo zasadnutie Rady KBS pre Rómov a menšiny 

TK KBS, ro, ml; pz | 16. 11. 2022 09:56Košice 16. novembra (TK KBS) V utorok 15. novembra 2022 sa v Košiciach na svojom pravidelnom zasadnutí stretla Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre Rómov a menšiny, ktorú viedol jej predseda Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a predseda KBS. Na stretnutí vyhodnotili viaceré spoločné tohtoročné aktivity, ako je napríklad púť Rómov v Gaboltove, posvätenie priestorov multifunkčného centra Savore na Sigorde či ďakovné stretnutie pri príležitosti prvého výročia návštevy pápeža na košickom sídlisku Luník IX. Tajomník Rady, salezián Peter Bešenyei informoval o štipendijnom programe pre rómskych stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorý financuje švajčiarska saleziánska nadácia Jugendhilfe Weltweit. V súčasnosti nadácia podporuje 30 študentov. Uviedol, že nadácia plánuje počet študentov zvyšovať.  Členovia Rady sa zhodli v tom, že investícia do vzdelania má zmysel nielen pre samotné deti a pre ich štúdium, ale aj pre ich rodiny a okolie a kvôli tomu, aby si uvedomili hodnotu vzdelania. Koordinátorka KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov Renáta Ocilková informovala o projekte pastoračných pracovníkov, ktorí sú podporení vládou SR. KBS robí pre pastoračných pracovníkov, ale aj pre bohoslovcov a kňazov pravidelné školenia a na ich konci (po roku) pastorační pracovníci, bohoslovci a kňazi obdržia manuál pastoračnej práce s Rómami. Členovia Rady si vypočuli aj informácie o takmer tridsaťročnej misii rakúskeho rehoľného kňaza Lorenza Reinharda Brechera, Opus J.S.S. (z Diela Ježiša Veľkňaza) na území Rožňavskej diecézy - vo farnostiach Uzovskej Panice, Barce, Ratkovskej Lehoty, Veľkého Blhu, kde spolu patrí asi 30 (filiálnych) obcí. Vo farnostiach sa venujú rómskym deťom a rodinám sestry Rodiny Panny Márie a kňazi Diela Ježiša Veľkňaza spolu s niekoľkými laikmi a dobrovoľníkmi aj z radov rómskej komunity.Rada KBS pre Rómov a menšiny sa zaoberala aj systémovou a udržateľnou podporou pastoračnej a misijnej práce, ktorú sa podľa nej zatiaľ nepodarilo dosiahnuť. Problémom je najmä nestabilná finančná podpora tejto práce. Z tohto dôvodu KBS pravidelne apeluje na vládu, aby bola  misijná práca v rómskych komunitách zaradená do systému s udržateľnou podporou. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023