Inštitút Communio pripravil poslednú zo série diskusií Slovensko 2030

TK KBS, rlu, ino, ml; pz | 16. 11. 2022 09:30Žilina 16. novembra (TK KBS) Inštitút Communio, pôsobiaci na pôde Žilinskej diecézy, zorganizoval poslednú zo série diskusií Slovensko 2030. Počas roka sa v Žiline stretávali odborníci z rôznych spoločenských oblastí života a zasvätené osoby. Cieľom diskusií bolo načrtnúť plán rozvoja našej krajiny a priniesť pohľad viery do bežného života.Hosťom poslednej diskusie Slovensko 2030 bol aj vladyka Cyril Vasiľ, košický eparcha, ktorý značnú časť svojho života v službe cirkvi prežil v zahraničí. „Bolo to niekoľko desaťročí, nielen niekoľko rokov, ale inšpirovalo ma predovšetkým stretnutie s univerzálnou Katolíckou cirkvou, ktorá sa v Ríme prejavuje v rôznosti národov, kultúr, ale aj obradov a cirkevných príslušností, a možno tento nadhľad alebo teda táto možnosť katolicity ma inšpirovala, aby som aj v pôsobení na Slovensku vnímal cirkev, aj tu na Slovensku, len ako súčasť celosvetovej Katolíckej cirkvi.“Ladislav Kučkovský, kňaz Žilinskej diecézy pôsobiaci v Rakúsku, hovoril o tom, ako môžu Slováci iných inšpirovať, keď sa nachádzajú za hranicami svojej vlasti. „Dokážeme sa naozaj nielen prispôsobiť, ale byť doma aj v iných realitách, či jazykovo, či mentalitou, a pritom nestratiť to naše, našu aj historickú a inú skúsenosť, ktorú ako keby nesieme v sebe,“ uviedol. Diskusný formát Slovensko 2030, ktorý inicioval Inštitút Communio na pôde Žilinskej diecézy, sledoval aj Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. „Teším sa, že stretnutie s pozvanými osobnosťami bolo miestani istým spôsobom konfrontačné, ale na druhej strane to bolo predsa len vo všetkej úcte. Vyjasňovanie pohľadov, ale aj povzbudenie jeden pre druhého.“Výberu tém do celého diskusného cyklu sa venoval Zdeno Pupík, hovorca Žilinskej diecézy. „Našou snahou bolo naozaj pozerať sa nielen do minulosti, ale sa tiež analyticky pozrieť aj do budúcnosti, uvažovať racionálne, ale aj v duchu viery, že aj viera má čo povedať do rozvoja našej krajiny.“Záznam z poslednej diskusie Slovensko 2030 - Inšpiratívne Slovensko ponúkne Rádio Lumen vo svojom vysielaní v nedeľu večer v relácii Karmel o 20:30.Zdroj: Rádio LUMEN, Ivo Novák
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023