V Hrabovčíku oslávili výročie posvätenia chrámu sv. archanjela Michala

TK KBS, mba, ml; pz | 15. 11. 2022 10:42Hrabovčík 15. novembra (TK KBS) V nedeľu 13. novembra sa vo farnosti Hrabovčík uskutočnila odpustová slávnosť k sviatku patróna chrámu sv. archanjela Michala. Slávnosť, na ktorú prijal pozvanie vladyka Peter Rusnák, sa niesla v duchu 210. výročia posvätenia chrámu a zároveň pri tomto výročí vladyka Peter požehnal obnovený exteriér zrekonštruovaného chrámu.Odpustovej slávnosti predchádzala celotýždňová duchovná obnova, počas ktorej sa veriaci mohli duchovne občerstviť a prijať mnohé Božie milosti.Vo štvrtok sa veriacim prihovoril Jozef Košč, ktorý po liturgii spolu s miestnym duchovným otcom Marekom Baranom udelil veriacim sviatosť pomazania chorých. V piatok viedol duchovnú obnovu Mário Buraľ a sobotu povzbudil veriacich na ceste viery Ľuboslav Petričko.Vrcholom duchovnej prípravy bola nedeľná slávnosť s vladykom Petrom Rusnákom, ktorého pred chrámom privítal starosta obce Sergej Vasilenko i duchovný správca farnosti Marek Baran. Po posviacke exteriéru chrámu pokračovala svätá božská liturgia.V homílii vladyka Peter vychádzajúc z nedeľného evanjelia pozval všetkých k tomu najdôležitejšiemu v živote kresťana - k láske a milosrdenstvu. Povzbudil zhromaždený Boží ľud k tomu, aby sa v kresťanskom život neuspokojili len so splnením zákona, ale aby dovolili milosrdnému samaritánovi, ktorým je Ježiš Kristus, dotknúť sa ich rán a vnútra.A potom, aby sa nebáli ísť a robiť podobne, milovať a prejavovať milosrdenstvo všetkým blížnym okolo nás. Na záver liturgie sa vladykovi Petrovi, všetkým prítomným kňazom a veriacim poďakoval domáci kňaz za ich prítomnosť a spoločenstvo. Duchovným otcom pôsobiacim vo farnosti v minulosti, taktiež vyjadril vďaku za ich úsilie a starostlivosť o farnosť.Súčasťou slávnosti bolo aj ocenenie členov farskej rady, ktorým vladyka daroval pamätnú medailu a list, za ich dlhoročnú obetavú službu vo farnosti.Slová žalmistu „Skúste a presvedčte sa aký dobrý je Pán.“ (Ž 34,6) mohli veriaci okúsiť nielen pri Eucharistickom stole, ale aj pri spoločnom agapé a obede, informoval Marek Baran.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024