Nitrianska animátorska škola s animátormi Združenia mariánskej mládeže

TK KBS, tu, ml; pz | 14. 11. 2022 11:42Nitrra 14. novembra (TK KBS) V dňoch 11. – 12. novembra 2022 sa v Nitre uskutočnilo druhé formačné stretnutie účastníkov Nitrianskej animátorskej školy v tomto školskom roku. Stretnutie sa začalo v piatok večer svätom omšou v Kaplnke sv. Ladislava, ktorú celebroval koordinátor pastorácie mládeže v Nitrianskej diecéze Andrej Filin.Po svätej omši nasledovalo pásmo aktivít, ktoré si pripravili sestry z Rodiny Panny Márie. V sobotu dopoludnia sa účastníci NAŠ presunuli do Provinciálneho domu sestier Vincentiek na nitriansku Šindolku, kde mali zároveň stretnutie budúci animátori Združenia mariánskej mládeže. Dopoludňajší spoločný prednáškový blok sprevádzaný aj praktickými aktivitami viedla sr. Petra Jedličková, DKL na tému „Osobnostný rozvoj animátora“. Na poludnie sa budúci animátori zúčastnili na spoločnej svätej omši v kaplnke Provinciálneho domu.Keďže mesiac november sa nesie v znamení modlitieb za zosnulých, popoludní navštívili účastníci animátorskej školy biskupskú kryptu na Nitrianskom hrade, kde sa spoločne pomodlili za zosnulých biskupov. Nakoniec nasledovalo zhodnotenie stretnutia a na záver si frekventanti NAŠ vypočuli z úst Andreja Filina informácie týkajúce sa nadchádzajúceho Týždňa Cirkvi pre mládež, ako aj pripravovaných Svetových dní mládeže, ktoré sa uskutočnia budúci rok v lete v portugalskom Lisabone.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023