Na Sigorde pri Prešove bolo ďalšie školenie pastoračných pracovníkov

TK KBS, ren, ml; pz | 10. 11. 2022 15:22Prešov 10. novembra (TK KBS) V dňoch 4. a 5. novembra 2022 sa v Krajskom centre rómskej misie na Sigorde Savore Sigord konalo ďalšie školenie pastoračných pracovníkov, kňazov, sestričiek a spolupracujúcich dobrovoľníkov. Témou školenia bola "Kráčame spolu ďalej". V programe boli prednášky a aktivity zamerané na vzájomné spoznávanie sa, na prepájanie a budovanie vzťahov.Piatkové popoludnie viedli lektori od saleziánov Juraj Šándor, Ján Mihálik a Juraj Vojtáš, ktorí sa s pastoračnými pracovníkmi zamýšľali nad úlohou pastoračného pracovníka, nad tým, kto som a čo robím, aké to je byť pastoračným pracovníkom a čo by mi pomohlo robiť túto prácu lepšie. Večernou prednáškou  predstavil riaditeľ centra Savore Sigord Martin Mekel víziu služby pastoračných pracovníkov, dôležitosť ich prepájania a nevyhnutnosť profesionalizácie tejto práce. Piatok večer i sobota dopoludnia boli zamerané na zdieľanie v skupinkách na témy či tézy, ktoré nás môžu v službe v rómskej misii paralyzovať – ako napríklad „Nejde to“, „Rómovia sa nikdy nezmenia“, „Nevidíme výsledky“, „Kňazi nerobia to, čo majú“, „Už nie je tak ako bolo“, „Kde sú mladí?“ a ďalšie.„Cieľom týchto zdieľaní bolo identifikovať prekážky, ktoré nás oslabujú a premeniť ich na výzvy. Kázeň počas liturgie, modlitby, spevy a adorácia boli zamerané na povzbudenie a naštartovanie do ďalšej služby. Všetci sa zhodli v tom, že je veľmi dobré, aby sme o sebe vedeli, spolupracovali, pracovali na sebe a učili sa aj od seba navzájom.  Školenia sa zúčastnilo viac ako 40 služobníkov, ktorí osobné stretnutia po dvoch rokoch odmlky veľmi vítajú. Misijní pracovníci taktiež ocenili vzájomné obohacovanie sa tým, že sa stretávajú ľudia z obidvoch rítov - západného i východného, a že sa takto môžu navzájom zbližovať,“ uviedla pre TK KBS Renáta Ocilková, koordinátorka KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov.Práca pastoračných pracovníkov je realizovaná s finančnou podporou vlády Slovenskej republiky. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023