Kard. Parolin na COP27: Je čas na medzinárodnú a medzigeneračnú solidaritu

TK KBS, RV, ml; pz | 10. 11. 2022 11:03Egypt 10. novembra (RV) Prinášame plné znenie prejavu, ktorý predniesol štátny sekretár kardinál Pietro Parolin na XXVII. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP27), ktorá sa koná v egyptskom Šarm aš-Šajchu.Pán predseda,v mene pápeža Františka vás všetkých srdečne pozdravujem a ubezpečujem vás o jeho blízkosti, podpore a povzbudení pri vašej usilovnej práci na plodnom výsledku tejto konferencie.Pred niekoľkými dňami v Bahrajne zdôraznil svoju nádej, že konferencia COP27 môže byť krokom ku "konkrétnym a obozretným rozhodnutiam, ktoré treba prijať s ohľadom na mladé generácie, skôr než bude neskoro a ich budúcnosť bude ohrozená!"Ide o prvé zasadnutie Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC), na ktorom sa Svätá stolica zúčastňuje ako zmluvný štát dohovoru aj Parížskej dohody. Tento dôležitý krok je v súlade s oznámením pápeža Františka, že Svätá stolica sa v roku 2020 zaviaže k cieľu znížiť čisté emisie na nulu na dvoch úrovniach:1) Po prvé, Vatikánsky mestský štát sa zaviazal k nulovým čistým emisiám do roku 2050 tým, že zintenzívnil svoje úsilie o zlepšenie environmentálneho riadenia, ktoré prebieha už niekoľko rokov;2) Po druhé, Svätá stolica sa zaviazala podporovať vzdelávanie v oblasti integrálnej ekológie. Politické, technické a prevádzkové opatrenia totiž nestačia a musia byť spojené s technickým prístupom, ktorý podporuje nový spôsob života a zároveň podporuje obnovený model rozvoja a udržateľnosti založený na starostlivosti, bratstve a spolupráci ako ľudskosti a na posilnení "spojenectva medzi človekom a životným prostredím".Pán predseda,sociálno-ekologická kríza, ktorú prežívame, je vhodnou príležitosťou na individuálnu a kolektívnu premenu a na konkrétne rozhodnutia, ktoré už nemožno odkladať. Ľudská tvár klimatickej krízy je pre nás veľkou výzvou. Je našou morálnou povinnosťou prijať konkrétne opatrenia na prevenciu a reakciu na čoraz závažnejšie humanitárne dôsledky spôsobené zmenou klímy. Znepokojujúcim signálom je rastúci počet migrantov, ktorí sú z tohto dôvodu vysídlení. Aj keď nemajú prístup k medzinárodnej ochrane, štáty ich nemôžu nechať bez konkrétnych riešení, ktoré zahŕňajú oblasti adaptácie, zmierňovania a odolnosti. Ak to nie je možné, je dôležité uznať migráciu ako formu adaptácie a zvýšiť dostupnosť a flexibilitu pravidelných migračných ciest.Znepokojujúco musíme pripustiť, že globálne udalosti ako Covid-19 a rastúci počet konfliktov vo svete so svojimi vážnymi etickými, sociálnymi a hospodárskymi dôsledkami hrozia narušením globálnej bezpečnosti, zhoršením nedostatku potravín, podkopávaním multilateralizmu a dokonca zatienením nášho úsilia tu v Šarm aš-Šajchu.To nemôžeme dovoliť. Zmena klímy na nás nepočká. Náš dnešný svet je príliš závislý a nemôže si dovoliť, aby bol štruktúrovaný do neudržateľných blokov izolovaných krajín. Je čas na medzinárodnú a medzigeneračnú solidaritu. Musíme byť zodpovední, odvážni a perspektívni nielen kvôli sebe, ale aj kvôli našim deťom.Minulý rok na konferencii COP26 v Glasgowe pápež František poslal posolstvo, v ktorom zdôraznil, že "rany, ktoré ľudstvu spôsobila pandémia Covid-19 a fenomén klimatických zmien, sú porovnateľné s ranami spôsobenými globálnym konfliktom". Toto posolstvo teraz nadobúda ešte väčší význam. Naša politická vôľa by sa mala riadiť vedomím, že buď spolu zvíťazíme, alebo spolu prehráme.Musíme si uvedomiť, že cesta k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody je náročná a že máme čoraz menej času na nápravu. Cop27 nám ponúka ďalšiu príležitosť, ktorú nemožno premárniť. Je to príležitosť, ale aj výzva, aby sme sa seriózne zaoberali štyrmi piliermi Parížskej dohody: zmierňovaním, adaptáciou, financovaním, stratami a škodami. Tieto štyri piliere sú navzájom prepojené a sú otázkou spravodlivosti a rovnosti. Nemali by sme zanedbávať ani neekonomickú stránku strát a škôd, ako je napríklad strata kultúrneho dedičstva. Tu sa máme čo učiť od pôvodných obyvateľov.Pristúpením k Dohovoru a Parížskej dohode sa Svätá stolica ešte viac zaväzuje, že bude spoločne pokračovať na tejto ceste pre spoločné dobro ľudstva a najmä pre mladých ľudí, ktorí od nás očakávajú starostlivosť o súčasné a budúce generácie.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024