V Košiciach zorganizovali výročné stretnutie synodálneho tímu eparchie

TK KBS, mho, ml; pz | 10. 11. 2022 08:15Košice 10. novembra (TK KBS/TS KE) Na prvé výročie kreovania synodálneho tímu Košickej eparchie sa jeho členovia stretli v priestoroch Múzea samizdatu v Košiciach.Biblické rozjímanie predniesol člen tímu Zdeno Jenčuš. Na stretnutie prijal pozvanie aj košický eparcha, vladyka Cyril Vasiľ SJ. Vo svojom príhovore zdôraznil, že sme povolaní pretvárať svet, nie ovládať ho. Na príklade pokúšania Ježiša na púšti demonštroval trojaké pokúšanie Cirkvi: venovať sa len sociálnej otázke, usilovať sa o politickú moc, a zaujať ľudí osobitnými formami nábožnosti (zázrakmi).Koordinátor Michal Hospodár oboznámil členov tímu s procedurálnymi i obsahovými témami synodálnej cesty (prílohu je možné nájsť na stránke Košickej eparchie). Nasledovala diskusia a modlitba za jednotu a zodpovednosť v práci pre dobro celej Košickej eparchie.Zdroj: grkatke.sk
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024