Nitriansky biskup a podpredseda KBS Viliam Judák oslavuje narodeniny

TK KBS, ml; pz | 09. 11. 2022 13:00Nitra 9. novembra (TK KBS) Nitriansky diecézny biskup Mons.Viliam Judák oslavuje 65. narodeniny. Za nitrianskeho biskupa ho vymenoval 9. júna 2005 pápež Benedikt XVI. Od dňa prevzatia diecézy sa neúnavne stará o dobro sebe zverenej cirkvi – o kňazov, rehoľníkov, bohoslovcov, laikov, rodiny, chorých, núdznych, migrantov a ďalších. TK KBS spolu s diecézou pozýva k modlitbe za biskupa Judáka.„Dnes 9. novembra slávi svoje životné jubileum 65 rokov náš nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Nech ho Všemohúci Boh obdarúva aj naďalej svojim požehnaním, dobrým zdravím, hojnosťou milostí Ducha Svätého a pastoračným elánom pre zodpovedné a otcovské spravovanie našej starobylej diecézy podľa vzoru svojich ctihodných predchodcov. Ad multos annos!," píše Biskupstvo Nitra. Viliam Judák sa narodil 9. novembra 1957 v Harvelke na Kysuciach. Kňazskú vysviacku prijal v meste pod Zoborom 16. júna 1985. Pôsobil ako kaplán vo farnosti Nitra – Dolné mesto a vo farnosti  Drietoma. V rokoch 1990 až 2001 pôsobil ako prefekt a neskôr ako rektor obnoveného Kňazského seminára svätého Gorazda. Následne zastával pozíciu dekana Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave.Dňa 9. júna 2005 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za nitrianskeho diecézneho biskupa. Konsekráciu prijal z rúk kardinála Jána Chryzostoma Korca 16. júla 2005, a odvtedy stojí na čele Nitrianskej diecézy. Zaoberá sa obdobím  kresťanského staroveku a stredoveku so zreteľom na slovenské cirkevné dejiny. Je autorom viacerých monografii z oblasti cirkevných dejín. Je podpredsedom Konferencie biskupov Slovenska. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024