V Osturni posvätil vladyka Peter Rusnák obnovený mobiliár chrámu

TK KBS, mde, ml; pz | 09. 11. 2022 11:16Osturňa 9. novembra (TK KBS) V nedeľu 6. novembra pri príležitosti odpustovej slávnosti sv. archanjela Michala navštívil farnosť Osturňa vladyka Peter Rusnák. V úvode slávnosti privítali vladyku Petra starostka obce Kristína Gregoričková a správca farnosti Osturňa Miroslav Demjanovič.Po posvätení nového oplotenia okolo chrámu, obnoveného ikonostasu, žertveníka, sedesu a chrámových lavíc v chráme pokračovala slávnosť slúžením svätej liturgie za účasti pozvaných gréckokatolíckych i rímskokatolíckych kňazov.Vladyka Peter v homílii v nadväznosti na Božie slovo poukázal na dôležitosť dotyku. Máme sa dotknúť Ježiša s vierou a naopak, máme dovoliť Ježišovi, aby sa nás dotkol svojou láskou. V druhej časti zdôraznil, že nám Ježiš v nebi pripravil miesto. Krstom sme sa stali predurčenými pre Božie kráľovstvo. V záver homílie vyzdvihol sv. Michala archanjela, ktorý nám svojim zvolaním „Kto je ako Boh!“ pripomína, čo je v živote najdôležitejšie. Nedať sa zviesť svetskými vecami, ale mať svoje srdce upriamené na nebo a na večný život.Slávnosť sprevádzal aj spev mladých z Osturne a skrášlili ju aj veriaci v krásnych osturňanských krojoch. Na záver sa miestny kňaz poďakoval prítomným kňazom, všetkým veriacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali, darcom a dobrodincom ako aj tým, ktorí svojimi modlitbami sprevádzali toto Božie dielo. Taktiež sa poďakoval vladykovi Petrovi za posvätenie chrámu i za slávenie Eucharistie. Vladyka v závere poďakoval všetkým prítomným za ich službu a pomocnú ruku pre farnosť.TK KBS informoval Miroslav Demjanovič
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023