Mariánski ctitelia slávili fatimskú sobotu v bazilike minor v Michalovciach

TK KBS, ts ke, rfu, ml; pz | 08. 11. 2022 10:28Košice 6. novembra (TK KBS/TS KE) V prvú novembrovú sobotu zaplnili priestor baziliky minor v Michalovciach mariánski ctitelia, ktorí prišli na program fatimskej soboty. Po modlitbe svätého ruženca pred ikonou Matky Ustavičnej pomoci a 3. času nasledovala prednáška administrátora farnosti Gelnica Adama Mackovjaka.Témou katechézy bolo formovanie v synodalite, ktorá začala známou synodálnom modlitbou o pomoc Svätého Ducha. Prítomných vystríhal pred klamom, že už človek všetko vie, že už nemusí venovať čas skúmaniu a pýtaniu sa otázok. Práve synodálna formácia bojuje proti samostatnosti, učí vyjadriť svoj názor a formovať postoj veriaceho človeka, ktorý sa nebojí konfrontácie. Podobne, ako sa Ježiš pripojil k emauzským učeníkom, ako náhodný pocestný, aj každý veriaci môže stretnúť niekoho, s kým vstúpi do dialógu.Archijerejskú svätú liturgiu slávil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup. Spevom ju sprevádzal Zbor svätého Jozefa, pod vedením pani dirigentky Márie Gofusovej. Vladyka Cyril pripomenul dôležitosť účasti na niečom dejinnom, keď si človek môže povedať: „Aj ja som tam bol.“, aj keď obvykle až spätne po určitom čase. V podobnom stave boli aj apoštoli, ktorých v dnešnom evanjeliu Ježiš poslal po dvoch do okolitých dedín, čo na koniec vyvrcholilo apoštolátom Cirkvi v celom svete.Fatimskú sobotu sprevádzajú posolstvá, ktoré Panna Mária povedala fatimským deťom. Vladyka upriamil prítomných na prvú prosbu, na modlitbu za hriešnikov, aj keď termín hriešnik je dnes nekorektný, ba až urážlivý. V druhej prosbe zaznela výzva k modlitbe za Rusko, ktorá zaznieva stále aktuálnejšie v európskom priestore. Posledné posolstvo vystríha Cirkev pred rozkolom a rozvratom. No napriek vnútorným problémom či vonkajším útokom je Cirkev, tvorená nie len kňazmi, ale aj laikmi, Božím nástrojom ohlasovania radostnej zvesti.Na záver sa liturgický sprievod pristavil pri ikone Matky Ustavičnej pomoci v modlitbe molebenu, po ktorom prešiel na opačnú stranu baziliky k relikviáru bl. mučeníka Metoda Dominika Trčku, CSsR, pri ktorom vladyka veriacim pripomenul, že deň pred fatimskou sobotou, 4. novembra, si pripomenula miestna cirkev blahorečenie mučeníkov vladyku Gojdiča a redemptoristu Trčku z roku 2001.Zdroj: TS KE, Richard Fučko
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024