Desiatky mužov prišli na obnovu v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule

TK KBS, ks, ml; pz | 08. 11. 2022 09:49Spišská Kapitula 8. novembra (TK KBS) V dňoch od 4. – 6. novembra 2022 sa v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka Spišskej Kapitule konala po prvýkrát duchovná obnova mužov/otcov, ktorej sa spolu zúčastnilo vyše 60 mužov z rôznych diecéz Slovenska, najviac však zo Spišskej diecézy.Duchovnú obnovu viedol katolícky kňaz Juraj Sedláček, ktorý pôsobí v Univerzitnom pastoračnom centre v Trenčíne a už niekoľko rokov sa venuje problematike otcovstva a zamýšľa sa nad mužskou spiritualitou. Na knižnom trhu nájdeme od Juraja už niekoľko titulov, ktoré sa venujú danej problematike. Účastníci obnovy si jednu z nich odniesli ako dar.Témou duchovnej obnovy bol citát z Knihy proroka Malachiáša: „On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k ich otcom“ (Mal 3,24).Program obnovy ponúkol predovšetkým priestor na vzájomné povzbudenie a obohatenie sa. Cez osobné rozhovory, zdieľanie a neformálne stretnutie mohli muži zažiť rozmer spoločenstva a nových priateľstiev, ktoré umocnili spoločné chvíle pri svätých omšiach, adorácii či pri spoločnom stretnutí s diecéznym administrátorom Mons. Jánom Kubošom.Spisska Kapitula, obnova, muziMyšlienka duchovnej obnovy pre mužov vznikla najprv ako odpoveď na túžbu a potrebu vyzdvihnúť a pripomenúť krásu Spišskej Kapituly, ktorá vždy bola a aj dnes si žiada byť predovšetkým duchovným centrom našej diecézy. Druhý motív vychádza priamo z požiadavky novej evanjelizácie, ktorá má za cieľ oživiť vieru, posilniť nádej a pozvať k novému životu v láske s Kristom všade tam, kde žijeme svoje povolanie.„Osobitným povolaním je otcovstvo, preto sme sa rozhodli pre túto ponuku pre mužov/otcov, ktorí sa chcú a potrebujú modliť, vzájomne povzbudiť a nanovo chcú žiť a svedčiť o Kristovi uprostred svojich rodín, manželstiev, ale aj medzi tými, ktorí sa pre toto povolanie rozhodujú.Ďakujeme otcovi Jurajovi za jeho slová povzbudenia a za príklad kňazstva, všetkým mužom za ich svedectvá a za postoj viery v náročnej dobe, ktorú žijeme. Podobná duchovná obnova je naplánovaná aj na budúci rok, všetko však vkladáme do Božích rúk,“ napísal vicerektor Michal Janiga.Zdroj: ks.kapitula.sk
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024