V Hronskom Beňadiku pozývajú na púť do miestnej baziliky

TK KBS, tu, ml; pz | 07. 11. 2022 13:05Hronský Beňadik 7. novembra (TK KBS) Farnosť v Hronskom Beňadiku pozýva v dňoch 19. a 20. novembra 2022 na púť ku Kristovi Kráľovi do Baziliky sv. Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku.Program púte sa začína v sobotu 19. novembra 2022 svätou omšou o 18:00, ktorú bude celebrovať Mons. Peter Brodek, rektor Baziliky sv. Benedikta opáta. Po svätej omši bude možnosť uctenia si Kristovej krvi.Vrcholom púte bude slávnostná svätá omša v nedeľu 20. novembra 2022 o 11:00, ktorú bude celebrovať Mons. Marián Šuráb, kanonik Nitrianskej sídelnej kapituly. Popoludní o 15:00 bude farár Farnosti v Hronskom Beňadiku Alexander Staník viesť poklonu pred Oltárnou sviatosťou zakončenú slávnostným požehnaním o 16:00.Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Sviatosť zmierenia bude vysluhovaná  pred svätými omšami. TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023