Duchovní pastieri Arábie hovoria o význame pápežovej návštevy v Bahrajne

TK KBS, RV, zk; rp | 03. 11. 2022 16:37Bahrajn 3. novembra (RV) Apoštolský administrátor vikariátu Severnej Arábie Mons. Paul Hinder a apoštolský vikár Južnej Arábie Mons. Paolo Martinelli v rozhovore pre vatikánske médiá hovoria o situácii Cirkvi v Bahrajne, malej krajine s moslimskou väčšinou, ktorá 3. - 6. novembra hostí pápeža Františka.„Vidím, že pápež si je vedomý potreby zlepšiť vzťahy medzi náboženstvami a nájsť základ pre spoločné postupovanie v dôležitých otázkach ľudstva, ktorými sú mier, spravodlivosť, klíma a mnohé ďalšie veci, samozrejme, vrátane ľudských práv“, hovorí v rozhovore Mons. Paul Hinder, apoštolský vikár Severnej Arábie, ktorý má okrem veriacich z Bahrajnu na starosti aj Katar, Kuvajt a Saudskú Arábiu:Kto sú katolíci v Bahrajne?V Bahrajne žije približne 80 000 katolíkov, ktorí pochádzajú z rôznych častí sveta, osobitne z Afriky a Ameriky, z Indie, Filipín a ďalších krajín, najmä z tých susedných, ako je Libanon, Jordánsko či Irak. Ide o komunity obradov: latinského, sýrsko-malabarského, sýrsko-malankarského, maronitského, sýrskeho atď. To dáva miestnej cirkvi osobitný rozmer.V Bahrajne sa uplatňuje právo šaría, teda islamské právo, no zároveň je to krajina, kde majú náboženstvá slobodu kultu. Znamená to, že šaría je zlučiteľná so stretávaním kultúr a náboženstiev?Vždy záleží na tom, ako sa aplikuje. Bahrajn bol však vždy veľmi otvorený voči iným náboženstvám. Pokiaľ ide o Katolícku cirkev, musíme sa vrátiť do roku 1939, keď sme mali prvý kostol vedľa veľkých arabských škôl. Táto otvorenosť je väčšia ako v iných krajinách regiónu.Bahrajn je prezentovaný ako štát, v ktorom sa uplatňuje trest smrti - a nie je prvým, ktorý pápež František navštívil - a v ktorom nie sú plne rešpektované ľudské práva. Sú bahrajnskí lídri v tejto súvislosti otvorení dialógu?Myslím si, že pápež sa diskrétne vyjadrí aj k tejto situácii. Je si jej vedomý. Samozrejme, veci tohto druhu pravdepodobne nebudú mať takú publicitu, akú niektorí ľudia očakávajú. Ale podľa toho, ako poznám pápeža, on nebude mlčať a možno nebude verejne hovoriť o takýchto otázkach.Program pápeža Františka zahŕňa chvíle s katolíckou komunitou, ale aj ekumenickú modlitbu a stretnutie s Moslimskou radou starších. Uskutoční sa aj stretnutie s imámom Al-Tajíbom, s ktorým pápež podpísal Dokument o ľudskom bratstve. Čo si myslíte o priateľstve, ktoré vzniklo medzi pápežom Františkom a veľkým imámom Al-Azharu?Myslím, že výraz „priateľstvo“ je správny. Videl som to už pred tromi rokmi, keď pápež prišiel do Abú Zabí. Bolo zrejmé, že medzi nimi vznikol osobitný vzťah, možno hlbší ako k iným moslimským lídrom. A pápež využíva tento osobitný vzťah na napredovanie, povedal by som, v dialógu. Je zrejmé, že sa nechce obmedziť len na jednu časť moslimského sveta a pravdepodobne bude mať príležitosť prehĺbiť vzťahy nielen so sunnitmi, ale aj so šiítmi alebo s inými tendenciami v rámci moslimského sveta. Vidím, že pápež si je vedomý potreby zlepšiť vzťahy medzi náboženstvami a nájsť základ pre spoločné postupovanie v dôležitých otázkach ľudstva, ktorými sú mier, spravodlivosť, klíma a mnohé ďalšie veci, samozrejme, vrátane ľudských práv. Pápežova návšteva môže dať silný podnetApoštolský vikár Južnej Arábie Mons. Paolo Martinelli, ktorý má na starosti veriacich v Jemene, Ománe a Spojených arabských emirátoch, v rozhovore pre vatikánske médiá spomína dve hlavné charakteristiky Cirkvi v Arábii: Po prvé, je to „Cirkev pozostávajúca z migrantov rozličných etník, ktoré sa odlišujú - ako na úrovni veriacich, tak aj na úrovni zasvätených osôb a kléru“. A po druhé, Cirkev je menšinou uprostred moslimského obyvateľstva. Snaží sa „zamerať na podstatu, teda na dosvedčovanie dobrého života podľa Evanjelia“.Návšteva pápeža „sa koná v historickom momente, ktorý môže byť silne „inšpiratívny“ pre podporu mieru a skutočného zmierenia, hovorí v rozhovore Mons. Martinelli, pričom dodáva:„Perzský záliv predstavuje obraz zmiešanej spoločnosti, spoločnosti zloženej z mnohých odlišných kultúr a spiritualít, a verím, že toto stretnutie môže byť veľkým podnetom k prehodnoteniu medzinárodných vzťahov a môže inšpirovať k dobrým vzťahom, k hľadaniu dobrého života pre všetkých a môže pomôcť objaviť, ako rozdiely, rôznorodosť - v rámci lásky k všeobecnému dobru - môžu byť prínosom, a nie prekážkou.Toto stretnutie sa teda koná v čase veľkých obáv na celosvetovej úrovni, no jeho jadrom je práve myšlienka spolužitia, ktoré je možné, založeného na dobre, mieri, zmierení a podpore dobrého života pre všetkých. Môže byť skutočným požehnaním nielen pre regióny Perzského zálivu, ale aj silnou inšpiráciou pre inú víziu medzinárodných vzťahov.“ 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023