O čom píše teologický mesačník Duchovný pastier v novembri 2022

TK KBS, dd, ml; pz | 02. 11. 2022 11:51Bratislava 2. novembra (TK KBS) Vyšlo nové číslo teologického mesačníka Duchovný pastier (11/2022). Prinášame jeho anotáciu, ktorú spracoval šéfredaktor Daniel Dian.-Novembrové číslo teologického periodika Duchovný pastier je opäť rôznorodé. V pravidelnej rubrike DUCHOVNÝ ŽIVOT sa P. Dominik Pavol, CM prihovára čitateľovi aktuálnou meditáciou Nádej po smrti. V rubrike DOGMATIKA sa ten istý autor venuje téme Katolícka viera vo večný život.V ďalšej pravidelnej rubrike VÝROČIA dvojica autorov Daniel Dian a Jozef Krištof približujú výročia osobností a udalostí pripadajúce na november 2022: Hadrián II., Jozef Kútny, encyklika Pia XII. Mediator Dei, arcibiskup Mons. Július Gábriš, Anton Bagin.Profesor Gabriel Ragan, nám v rubrike LITURGIA v rámci ďalšej pravidelnej rubrike DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL – STÁLE AKTUÁLNY A NENAPLNENÝ pri príležitosti 60. výročia začatia Druhého vatikánskeho koncilu (11. októbra 1962) a nadchádzajúceho jubilea v roku 1963 podpísania koncilového dokumentu Sacrosanctum concilium (4.12.1963) ponúka veľmi zaujímavú prvú časť príspevku Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda v spojení s Rádom svätého Benedikta.Pápež František sa ako Peter našich dní čoraz viac prejavuje ako pápež, ktorého označujú za silne sociálne cítiaceho človeka, charizmatika v oblasti ekológie. Jeho príhovory neustále pripomínajú svetu dôležitosť konania v tejto oblasti. Neustále vyzýva k odhaľovaniu dôležitosti sociálneho zázemia, preto aj naše periodikum napomáha a i naďalej bude sa venovať tejto téme v pravidelnej rubrike SOCIÁLNA  NÁUKA CIRKVI V DUCHOVNOM PASTIEROVI.Dvaja autori sa jej venujú už dlhší čas. Prvý z nich Juraj Bernačiak, SCJ nám už v tretej časti približuje konanie Pia XII. v oblasti sociálnej činnosti pod názvom  Spoločenské učenie Pia XII. Autora štyroch sociálnych encyklík Pia XI. zas približuje Jaroslav Ondráš v súvislosti so stým výročím vzniku Katolíckej akcie a zároveň s poukazovaním ako sa zverejnenie encykliky Ubi arcano (23.12.1922) premietlo aj na Slovensko.V rubrike HOMÍLIE sú tieto od Štvrtej adventnej nedele cyklu A až po Druhú nedeľu po Narodení Pána -  Krst Pána „A“. V rubrike Nové knihy – recenzie Stanislav Gábor ponúka recenziu autobiografickej knihy bývalého prešovského eparchu Mons. Jána Hirku: Pod ochranou Panny Márie. Pastier v službe Cirkvi.Druhé doplnené vydanie knihy vyšlo pri príležitosti nedožitého 99 výročia narodenia tohto eparchu. Martin Uher nám pripravil recenziu knihy spomienok bývalého rektora Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach, zanieteného ekumenistu Mons. Antona Konečného V službe jednoty, ktorú vydalo Vydavateľstvo Nové mesto, 2022 má 240 strán.TK KBS informoval Daniel Dian
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023