Pápež mladým: Nech ste ľuďmi viery, zodpovednými a vierohodnými

TK KBS, RV, zk; rp | 31. 10. 2022 09:51Vatikán 31. októbra (RV) „Želám vám, aby ste boli mladými, ktorí sú ľuďmi viery, zodpovednými a vierohodnými“ - takto oslovil pápež František mladých členov talianskej Katolíckej akcie, ktorých prijal v sobotu 29. októbra na osobitnej audiencii.Na stretnutie so Svätým Otcom do Auly Pavla VI. zavítali dve tisícky mladých, ktorí sú aktívne zaangažovaní vo farnostiach. „Skúsenosť farnosti je dôležitá, zostáva nevyhnutnou pre našu cestu viery a rastu“, povedal pápež a zdôraznil, že mladý kresťan nemá byť ľahostajný, ale má sa zaujímať o spoločenskú realitu.„Je veľmi dôležité učiť sa z prežívania toho, že v Cirkvi sme všetci bratia skrze krst; že všetci sme protagonisti a zodpovední; že máme rozličné dary a všetky sú pre dobro spoločenstva; že život je povolanie, nasledovanie Ježiša; že viera je dar, ktorý treba dávať, dar, o ktorom treba svedčiť.  A potom aj to, že kresťan sa zaujíma o spoločenskú realitu a dáva svoj príspevok; že naším heslom nie je „Je mi to jedno“, ale „Záleží mi na tom!“ Dávajte si pozor, lebo že choroba ľahostajnosti u mladých ľudí je nebezpečnejšia ako rakovina.“Svätý Otec mladým kládol na srdce ideál bratstva a vyzval ich prečítať si rovnomennú kapitolu z dokumentu Christus vivit. „Individualizmus, uzavretosť v malých skupinkách či tendencia nadväzovať vzťahy „na diaľku“ infikuje aj kresťanské spoločenstvá. Všetci sme do istej miery ovplyvnení touto sebeckou kultúrou“, povedal pápež. Mladých vyzval vyjsť zo seba a otvoriť sa voči druhým:„V Cirkvi zažívame tento pohyb v Kristovi prostredníctvom Eucharistie: on vychádza zo seba a vstupuje do nás, aby sme my vychádzali zo seba (...). Bratstvo v Cirkvi je založené na Kristovi, na jeho prítomnosti v nás a medzi nami.“Svätý Otec tiež varoval mládež pred hriechmi jazyka, akými je trúsenie planých rečí a ohováranie, čo nazval „diabolskou záležitosťou“. Mladým odporučil nechať sa viesť Pannou Máriou, a to aj cez rozjímavú modlitbu ruženca.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024