V Spišskej Kapitule si pripomenuli výročie posviacky Katedrály sv. Martina

TK KBS, kap, ml; pz | 26. 10. 2022 11:37Spišská Kapitula 26. októbra (TK KBS) Už 544 rokov sa schádzajú veriaci v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule v jej aktuálnej podobe, aby v nej oslavovali Boha a upevňovali svoju vieru. Presne pred toľkými rokmi bola katedrála po výrazných prestavbách posvätená. Počas približne 800 ročnej histórie slúžila Božiemu ľudu najskôr ako prepoštský kostol a od roku 1776 ako katedrála Spišskej diecézy.Tento významný deň sviatku matky všetkých kostolov v diecéze si pripomenuli zhromaždení veriaci dňa 25. októbra 2022, kedy sa v katedrále slávilo výročie jej posviacky, ktorá sa udiala v roku 1478. Svätú omšu celebroval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, koncelebroval emeritný biskup Andrej Imrich a približne dve desiatky kňazov.V homílii administrátor Ján poukázal na prepojenosť medzi kostolom, Cirkvou a človekom, ktorý je chrámom Ducha Svätého. Poukázal tiež na aktuálne nenávistné útoky na Cirkev, ktorá ako hlásateľka lásky k blížnemu je paradoxne obviňovaná z rozdúchavania nenávisti z dôvodu vernosti svojmu prorockému poslaniu – hlásať Kristovu pravdu.Povzbudil prítomných k viere, že tak, ako „zborený chrám“ Kristovho tela bol opäť vystavaný, podobne i Cirkev vždy prežila aj v budúcnosti prežije nepriateľské útoky.Zdroj: kapitula.sk
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023