V Národnej Svätyni v Šaštíne sa konal 8. ročník národnej Púte za kňazov

TK KBS, sbr, ml; pz | 25. 10. 2022 09:25Šaštín 25. októbra (TK KBS) V sobotu 22. októbra 2022 sa v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne konal 8. ročník národnej Púte za kňazov. Organizátor púte, hnutie Modlitby za kňazov (MZK), pozval veriacich zo všetkých kútov Slovenska do národnej svätyne s úmyslom vyprosovať kňazom svätosť, modliť sa za nové kňazské povolania či za posilu pre nich pri prekonávaní rôznych životných úskalí. Ale tiež s túžbou vzájomne sa povzbudiť v potrebe stáť pri našich duchovných otcoch v ťažkých chvíľach.

Púť sa začala vystavením relikvie sv. Filomény, ku ktorej sa vo svojom živote utiekal sv. Ján Mária Vianney. Patrón kňazov tvrdil, že všetky zázraky v Arse, ktorých bol účastný, sa diali práve na jej príhovor. Relikviu priniesol do Šaštína hosť - Ľuboslav Hromják z arcibratstva sv. Filomény. Pútnikom bližšie predstavil túto veľkú sväticu. Nasledovala krížová cesta za kňazov. Bola tiež pripomienkou odvahy a vernosti Bohu, ktorou sa vyznačoval krátky život svätej Filomény.Potom začala svätá omša. Hlavným celebrantom bol nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo. V homílii pripomenul veľkosť svätého Jána Pavla II., potrebu modlitieb za kňazov, ale aj dôležitosť praktickej pomoci kňazom. Ostal aj na ďalšom programe - pomazaní pútnikov olejom svätej Filomény a prednáške Ľuboslava Hromjáka o pôsobení tejto veľkej svätice počas jeho kňazského života.O zapojení sa do tohtoročnej 40 dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov, ktorá predchádzala Púti za kňazov, hovorila vedúca spoločenstva MZK Bratislava-Rača pani Mária Malinová. Účastníkom sa prihovorila spomienkou na jednu z predchádzajúcich púti za kňazov, na ktorej ju inšpirovala vedúca spoločenstva MZK Zurich, krajanka žijúca vo Švajčiarsku. Mária opísala, ako podobným spôsobom zorganizovala modlitbovú reťaz s farníkmi v Bratislavskej Rači.Hlavný koordinátor hnutia Modlitby za kňazov Samuel Brečka informoval o pravidelných modlitbách MZK aj prostredníctvom Rádia Mária, či návštevách vo farnostiach a pomoci pri zakladaní malých modlitbových spoločenstiev MZK. Na záver púte vyjadril túžbu, aby pútnici zostali verní tomuto dôležitému apoštolátu a naďalej pomáhali kňazom svojimi modlitbami a obetami. Samozrejme aj na príhovor svätej Filoménky. „Ak táto malá veľká svätica dokázala svojim príhovorom účinne pomáhať svätému farárovi Vianneyovi pri obrátení obyvateľov Arsu k Bohu, iste môže aj v dnešnej dobe pomáhať kňazom v ich nie ľahkom poslaní.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024