Na zasadnutí správnej rady FAFCE v Paríži bol aj zástupca Slovenska

TK KBS, dka, ml; pz | 24. 10. 2022 10:23Francúzsko 24. októbra (TK KBS) Únia centier a poradní pre rodinu, zastúpená členom predsedníctva Dušanom Kamenárom, sa zúčastnila v dňoch 18. a 19. októbra na pravidelnom zasadnutí správnej rady Federácie katolických pro-rodinných organizácii v Európe (FAFCE), ktoré sa tentokrát konalo v Paríži vo Francúzsku.Federácia reprezentuje 33 miestnych a národných organizácii a chce byť hlasom katolických rodín na Európskej úrovni. FAFCE má od roku 2021 štatút účastníka pri Rade Európy a je súčasťou Platformy základných práv Európskej únie.Na zasadnutí sa zúčastnili organizácie z 22 európskych krajín. Prvým bodom stretnutia bola voľba predsedníctva Federácie na ďalšie tri roky. Predchádzajúce predsedníctvo bolo jednohlasne potvrdené, a tak staronovým prezidentom zostáva Vincenzo Bassi z Talianska.Následne bol priestor, aby Federácia prezentovala svoju prácu v Európe za obdobie od posledného zasadnutia správnej rady, ktoré bolo na jar v maďarskom Váci, a tiež aby sa jednotlivý členovia mohli navzájom informovať o svojich aktivitách. Novým členom sa stala organizácia Zavod Iskreni zo Slovinska.Zasadnutia sa zúčastnil aj stály pozorovateľ Svätej stolice pri UNESCO Mons. Éric Soviguidi, s ktorým si zúčastnené organizácie mohli vymeniť svoje pohľady na úlohu UNESCO v rodinnej politike a poslaním Federácie v otázkach súvisiacich s kultúrou a vzdelávaním.Federácia svoju prácu pre rodiny zverila do rúk Panny Márie počas svätej omše, ktorú celebroval arcibiskup Celestino Migliore, apoštolský nuncius vo Francúzsku, v kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily v Paríži.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024