V hlavnom meste bola spomienku na kardinála Jána Chryzostoma Korca

TK KBS, ako, ml; pz | 24. 10. 2022 10:01Bratislava 24. októbra (TK KBS) Spoločnosť Ježišova, Slovenská provincia a vydavateľstvo LÚČ zorganizovali 23. októbra 2022 pietnu spomienku na kardinála Jána Chryzostoma Korca pri príležitosti siedmeho výročia jeho odchodu do večnosti.V predvečer výročia, v nedeľu večer 23. októbra odslúžili ôsmi rehoľní bratia Spoločnosti Ježišovej v Kostole  Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave za otca kardinála zádušnú svätu omšu. V zápätí odznela v kostole akadémia, v ktorej prítomní veriaci ako aj poslucháči Rádia LUMEN počuli vzácne slová prítomných učinkujúcich, ktorí pripomenuli osobnosť otca kardinála i výber z jeho diela.Bratislava, spomienka, omsa, kardinal, Korec, CsontosProfesor  Ladislav Csontos SJ mal hlavný príhovor, v ktorom spomínal veľmi osobne na časy, keď stretol otca kardinála, vtedy ešte len tajného biskupa, na známej Vilovej 7 a ako veľa mu stretnutia s ním do života dali. Texty z kníh kardinála Korca prečítal Jozef Šimonovič a celý program sprevádzal bývalý kardinálov osobný sekretár Martin Kramara, generálny vikár Žilinskej diecézy.Jána Chryzostoma Korca, rodáka z Bošian, vymenoval za biskupa Nitrianskej diecézy 6. februára 1990 sv. Ján Pavol II. Kánonicky správu diecézy prevzal 22. februára 1990 a spravoval ju do 16. júla 2005.Dňa 28. júna 1991 ho v konzistóriu ustanovil pápež Ján Pavol II. za kardinála. Menovanie bolo ohlásené na všeobecnej audiencii 29. mája 1991. Ján Chryzostom kardinál Korec bol prvým predstaviteľom slovenskej cirkevnej provincie, ktorému sa dostalo vďaka osobným kvalitám takej cti, že sa stal členom kardinálskeho kolégia. Ako emeritný biskup býval až do svojej smrti v Nitre.Nitrianskym biskupom bol 15 rokov (v rokoch 1990 - 2005) a jedno desaťročie bol emeritným biskupom – až do svojej smrti 24. októbra 2015. Pochovali ho na Nitrianskom hrade. TK KBS informovala Anna Kolková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024