Najnovšie Katolícke noviny sa zameriavajú na odkaz sv. Jána Pavla II.

TK KBS, jla, ml; pz | 19. 10. 2022 10:05Bratislava 19. októbra (TK KBS) Najnovšie Katolícke noviny (42/2022) sa zameriavajú na odkaz svätého Jána Pavla II. Od slávnostnej inaugurácie prvého slovanského pápeža do čela Katolíckej cirkvi ubehlo 44 rokov. Túto udalosť si pripomíname 22. októbra, keď zároveň slávime liturgickú spomienku svätého Jána Pavla II.Katolícke noviny prinášajú dôležité slová, ktoré Ján Pavol II. adresoval Slovákom počas svojich troch apoštolských ciest do našej krajiny. „Mária je najkrajšie stvorenie, aké vôbec žilo na zemi. Ak ohlasujú Božiu slávu všetky stvorenia, o čo viac ju ohlasuje tá, ktorú Cirkev nazýva Kráľovná neba i zeme. Prostredníctvom nej, jej ústami a jej srdcom ohlasuje Božiu slávu celé stvorenie. Jej chválospev je Magnifikat. A tu v Levoči, ako aj v Šaštíne spieva tento chválospev celé Slovensko,“ povedal pápež počas návštevy v roku 1995.Principiálna oddanosť Jána Pavla II. Bohu sa uskutočňovala vo vzťahu s Božou Matkou. Dôkazom toho je aj jeho heslo Totus tuus, Celý tvoj – vo vzťahu ku Kristovi cez Pannu Máriu. „Ide o fragment latinskej modlitby zasvätenia Božej Matke, ktorej autorom je sv. Ľudovít Grignion z Montfortu,“ približuje v Duchovnej obnove Katolíckych novín kňaz Jozef Uram.Katolícke noviny tiež približujú blízkych spolupracovníkov Jána Pavla II., ktorí mali na neho veľký vplyv. Kardináli Stefan Wyszyński, Stanisław Dziwisz, Joseph Ratzinger. Traja výnimoční muži, ktorí stáli pri pápežovi Jánovi Pavlovi II. Zohrali dôležitú úlohu, no pocítili aj trpkú príchuť svojho poslania.V rubrike Vaše otázniky odpovedajú na otázku, čo znamená pre Slovákov, že pápež Ján Pavol II. navštívil počas svojho pontifikátu našu krajinu trikrát. Kňaz Daniel Dian, ktorý bol ceremoniárom pri pápežovej apoštolskej ceste v roku 2003, hovorí, že trojitá návšteva Jána Pavla II. môže pre nás symbolizovať impulz na rozvoj viery.Katolícke noviny prinášajú tiež reportáž z mariánskej farnosti v Hontianskych Nemciach. Ide síce o kraj, ktorý je málo známy, no Bohom milovaný a požehnaný. „Dobro a ľudskosť necítiť len pri príprave farských akcií, ale v úplne bežnom živote,“ hovorí Peter Privitzer, farár farnosti, v ktorej je veľmi živé škapuliarske spoločenstvo.TK KBS informoval Ján Lauko
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024