Charita v boji proti obchodovaniu s ľuďmi kladie dôraz aj na prevenciu

TK KBS, lva, ml; pz | 18. 10. 2022 09:38Bratislava 18. októbra (TK KBS) Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi pripadá na 18. október. Ako sa nestať obeťou tohto trestného činu, vysvetľujú pracovníci Slovenskej katolíckej charity v zariadeniach pre núdznych a na školách. Po vypuknutí vojny na Ukrajine boli aktívni aj na slovensko-ukrajinských hraniciach.Pracovníci charity absolvovali od začiatku roka niekoľko besied zameraných na prevenciu a vzdelávanie v tejto oblasti. „Obchodovanie s ľuďmi je tretím najvýnosnejším druhom nelegálneho obchodu, po drogách a zbraniach, ktorý sa zrejme nikdy úplne nepodarí zlikvidovať. Hovoríme o tom na školách a navštevujeme aj zariadenia pre núdznych. Deti a mladiství zo sociálne slabšieho prostredia, ľudia dlhodobo bez práce, ľudia bez domova a momentálne aj ľudia utekajúci pred vojnou na Ukrajine patria do skupiny možných obetí, ktoré páchateľ dokáže ľahšie nalákať na vidinu slušného zárobku,“ vysvetľuje Ľudmila Hajtolová z projektu Stop obchodovaniu s ľuďmi, ktorý zastrešuje Slovenská katolícka charita.Na preventívnych besedách po celom Slovensku hovoria o metódach verbovania, ale i spôsoboch, ako sa brániť. Mladých upozorňujú hlavne na potenciálne riziká nadväzovania nových vzťahov na sociálnych sieťach, pri hľadaní práce odporúčajú zase preveriť si agentúru, ktorá prácu ponúka. „Snažíme sa byť konkrétni a spomíname aj osobné skúsenosti našich klientov, ktorým sme v minulosti pomohli a ktorí boli v zahraničí zneužití na nútenú prácu, sexuálne vykorisťovanie alebo nútené otroctvo,“ opisuje.Okrem besied boli zamestnanci charity prítomní aj na hraniciach po vypuknutí vojny, kde za pomoci dobrovoľníkov rozdávali informačné letáky o možnostiach ohrozeniach a poučili o nich aj pracovníkov pomáhajúcich organizácií. Utekajúcim boli v prvé mesiace vojny 24 hodín denne k dispozícii aj operátori Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi (0800 800 818), ktorí s nimi hovorili po ukrajinsky. Vďaka linke identifikovali zatiaľ len jednu obeť. „Avšak stále prichádzajú ďalší utečenci, ktorí tu hľadajú  bezpečie a nové pracovné príležitosti. V poslednom období sme zaznamenali ďalšie prípady ľudí, ktorí cez sociálne siete reagovali na pracovné ponuky tu na Slovensku, no v realite sa sľuby nezhodovali so skutočnosťou.“Slovenská katolícka charita považuje šírenie osvety a zvyšovanie povedomia verejnosti o tejto problematike za jeden z najdôležitejších preventívnych nástrojov a plánuje v tom pokračovať. „Radi by sme sa viac sústredili aj na vzdelávanie pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb, ktorí môžu byť nápomocní pri identifikácii potenciálnych obetí obchodovania a následnom poskytnutí pomoci,“ dodáva Hajtolová. Okrem preventívnych aktivít je však súčasťou projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi aj pomoc pri návrate obetí zo zahraničia a ich následná reintegrácia do spoločnosti. Momentálne majú takto v starostlivosti 18 klientov.TK KBS informovala Lenka Vančová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024