Pápež podnikateľom: Bez proroctva je ekonomika slepá

TK KBS, RV, mh, jb; rp | 17. 10. 2022 18:59Vatikán 17. októbra (RV) „Vaša dnešná prítomnosť tu je znamením nádeje,“ privítal pápež František skupinu podnikateľov zo Španielska na audiencii v pondelok 17. októbra. Dal im tri rady ako byť dobrým podnikateľom v dnešnej dobe: mať prorockého ducha, dbať o vzťah s Bohom a myslieť pri práci na chudobných.Pri osobitnej audiencii venovanej členom Španielskej konfederácie združení mladých podnikateľov a z Konfederácie podnikateľov Galície pápež hneď v úvode príhovoru poukázal na skutočnosť veľkej sociálnej nerovnosti:„Dolieha na nás doba evidentnej nevyváženosti, ako hospodárskej, tak aj sociálnej. Už Druhý vatikánsky koncil konštatoval, že – citujem  – «prepych a bieda žijú bok po boku. Kým niekoľkí majú neobmedzenú moc rozhodovať, veľa je takých, ktorí nemajú takmer nijakú možnosť konať z vlastnej iniciatívy a na vlastnú zodpovednosť, ba často sa nachádzajú v životných a pracovných podmienkach nedôstojných človeka»  (Gaudium et spes, č. 63). V tejto súvislosti je naliehavo potrebné navrhnúť primeranú ekonomiku, ktorá by prispela k vyriešeniu hlavných problémov, ktoré prežívame na svetovej úrovni.“Prorok pomáha zmene vo svojom prostredíPápež František dal podnikateľom v ich povolaní tri podnety vychádzajúce z múdrosti Cirkvi:„Chcel by som sa s vami podeliť o tri myšlienky, ktoré sa mi zdajú vhodné pre vašu dráhu podnikateľov. Na prvom mieste je to proroctvo. – Ako, otče, čo ste povedali? Proroctvo? Čo má spoločné proroctvo s podnikaním? –  Odporúčam vám to ja. V Biblii je prorok ten, kto hovorí v mene Boha, kto odovzdáva jeho posolstvo, prostredníctvom ktorého pomáha zmene v danom prostredí.Napríklad Amos, prorok „spravodlivosti“, už v 7. storočí pred Kristom odsúdil baženie mocných v izraelskom národe po prepychu a obohacovaní sa, z čoho mala prospech len jedna vrstva, zatiaľ čo veľká väčšina ľudu bola utláčaná, hladná a núdzna. V tak zložitom kontexte, ako je ten súčasný, charakterizovaný vojnou a environmentálnou krízou, je na vás, aby ste uskutočňovali svoju službu takpovediac ako proroci, ktorí ohlasujú a budujú spoločný dom, rešpektujúc všetky formy života, starajúc sa o dobro všetkých a podporujúc mier. Bez proroctva je ekonomika a vôbec celé ľudské konanie slepé.“Hrdinstvo podnikateľa potrebuje koreneDruhou pápežovou radou pre úspešné podnikanie je starostlivosť o vzťah s Bohom:„Prorok Amos zdôrazňuje «Hľadajte Pána a budete žiť, ... hľadajte dobro, a nie zlo, ... aby tak bol s vami Pán»  (Am 5,6.14). Hrdinstvo, ktoré dnes svet od vás potrebuje, môže byť udržateľné len vtedy, ak máte silné korene. Spýtajte sa sami seba: aké sú moje korene? Čo neznamená, že sa vraciame späť, nie. Korene, aby sme mohli lepšie rásť. Nech je to harmónia medzi koreňmi, kmeňom a plodmi. Ekonomická konverzia bude možné, keď zažijeme obrátenie srdca, keď budeme schopní viac myslieť na núdznych; keď sa naučíme uprednostňovať spoločné dobro pred dobrom individuálnym.“Do tretice pápež František prízvukoval podnikateľom potrebu venovať pozornosť oblasti práce a dbať o chudobných. V tejto súvislosti zdôraznil svedectvo sv. Františka z Assisi, ktorý to dokázal konkrétne láskou k chudobným a svojím prísnym spôsobom života. Svätý Otec povzbudil španielskych podnikateľov k tvorivosti v ich práci, predovšetkým pokiaľ ide o starostlivosť o človeka a životné prostredie:  „Povzbudzujem vás, aby ste pokračovali v tvorivej premene tváre ekonomiky, aby bola pozornejšia k etickým princípom (porov. Laudato si', č. 189) a nezabúdala, že jej činnosť je v službe človeku, a to nielen niekoľkým, ale všetkým, osobitne chudobným. Okrem toho je dôležité mať povedomie, že nestojí nad prírodou, ale musí sa o ňu starať, pretože od toho závisia budúce generácie. (...) Stále je v našich rukách zmeniť túto tendenciu znečisťovania, ktorá všetko ničí.“Na záver stretnutia pápež zveril členov Španielskej konfederácie združení mladých podnikateľov a Konfederácie podnikateľov Galície pod ochranu Panny Márie a svätého Jozefa.

[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023