Anjel Pána: Modlitba je liekom viery, bez nej vyschne ako nepolievaná rastlina

TK KBS, RV, bd, jb; rp | 17. 10. 2022 09:26Vatikán 17. októbra (RV) Viera sa živí sústavnou modlitbou, inak vyschne tak ako rastlina, ktorú pravidelne nepolievame. O tom hovoril pápež František v biblickom zamyslení v nedeľu 16. októbra pri modlitbe Anjel Pána. Veriacim odporúčal prax strelných modlitieb počas dňa a časté otváranie si vreckového Evanjelia. Pápež oznámil aj rozhodnutie o predĺžení súčasného synodálneho procesu a povzbudil pripojiť sa k modlitbovému podujatiu Nadácie ACN „Milión detí sa modlí ruženec za mier vo svete“.Na 29. cezročnú nedeľu sa Svätý Otec na poludnie prihovoril veriacim zhromaždeným na Námestí sv. Petra v biblickom zamyslení, ktoré prinášame v plnom znení:Drahí bratia a sestry, dobrý deň!Evanjelium dnešnej liturgie končí Ježišovou znepokojenou otázkou: „Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ (Lk 18,8). Akoby chcel povedať: keď prídem na konci vekov – ale môžeme si myslieť, že aj teraz, v tomto okamihu života – nájdem vo vás, vo vašom svete, nejakú vieru? Je to vážna otázka. Predstavme si, že by Pán prišiel na zem dnes: videl by, žiaľ, toľko vojen, toľko chudoby, toľko nerovnosti a zároveň veľké výdobytky techniky, moderné prostriedky a ľudí, ktorí sú stále v pohybe, nikdy sa nezastavia; ale našiel by tých, ktorí mu venujú čas a svoju lásku, ktorí ho dávajú na prvé miesto? A predovšetkým sa pýtajme sami seba: keby Pán prišiel dnes, čo by našiel vo mne, v mojom živote, v mojom srdci? Aké priority v mojom živote by videl?Často sa sústreďujeme na mnohé naliehavé, ale nepotrebné veci, zamestnávame sa a trápime mnohými druhoradými skutočnosťami; a možno bez toho, aby sme si to uvedomovali, zanedbávame to najdôležitejšie a nechávame, aby naša láska k Bohu ochladla, aby postupne chladla. Dnes nám Ježiš ponúka liek na zahriatie vychladnutej viery. A aký to je liek? Modlitba. Modlitba je liekom viery, prostriedkom na povzbudenie duše. Musí to však byť sústavná modlitba.Ak musíme podstúpiť nejakú liečbu, aby sme sa uzdravili, je dôležité ju dobre dodržiavať, užívať lieky správnym spôsobom a v správnom čase, s pravidelnosťou a stálosťou. Toto je potrebné v našom živote vo všetkom. Predstavte si rastlinu, ktorú máme doma: musíme ju systematicky polievať, každý deň, nemôžeme ju preliať a potom nechať celé týždne bez vody! Ešte viac to platí pri modlitbe: nemôžeme žiť len zo silných chvíľ alebo intenzívnych stretnutí raz za čas a potom „upadnúť do letargie“. Naša viera vyschne. Potrebujeme každodennú vodu modlitby, potrebujeme čas venovaný Bohu, aby mohol vstúpiť do nášho času, do našich dejín; systematické chvíle, v ktorých mu otvárame svoje srdce, aby do nás mohol každý deň vlievať lásku, pokoj, radosť, silu, nádej; čiže živiť našu vieru.Preto dnes Ježiš hovorí „svojim učeníkom – všetkým, nielen niektorým! – o potrebe stále sa modliť a neochabovať“ (v. 1). Niekto by však mohol namietať: „Ale ako to ja dokážem? Nežijem v kláštore, nemám veľa času na modlitbu!“ Možno pri tejto ťažkosti, ktorá je skutočná, môže prísť na pomoc múdra duchovná praktika, na ktorú sa dnes trochu zabudlo a ktorú naši starší, najmä babičky, dobre poznajú: prax tzv. strelných modlitieb. Názov je trochu zastaraný, ale podstata je dobrá. O čo ide? O veľmi krátke modlitby, ktoré sa dajú ľahko zapamätať a ktoré môžeme často opakovať počas dňa, pri rôznych činnostiach, aby sme zostali „zladení“ s Pánom.Uveďme si niekoľko príkladov. Hneď po prebudení môžeme povedať: „Pane, ďakujem ti a obetujem ti tento deň“: toto je malá modlitba; potom pred nejakou činnosťou môžeme opakovať: „Príď, Duchu Svätý“; a medzi iným sa modliť takto: „Ježišu, dôverujem ti, Ježišu, milujem ťa“. Sú to malé modlitbičky, ale udržiavajú nás v kontakte s Pánom. Ako často posielame „esemesky“ ľuďom, ktorých máme radi! Robme to tak aj s Pánom, aby srdce zostalo s ním spojené. A nezabudnime si prečítať jeho odpovede. Pán vždy odpovedá. Kde ich nájdeme? V evanjeliu, ktoré treba mať vždy po ruke a každý deň ho niekoľkokrát otvoriť, aby sme prijali slovo života, ktoré je nám určené.A vráťme sa k tej rade, ktorú som vám už toľkokrát dal: nosiť si malé vreckové Evanjelium, vo vrecku, v kabelke, a keď máte chvíľu čas, otvorte ho a niečo si prečítajte, a Pán vám odpovie.Nech nás Panna Mária, verná v počúvaní, naučí umeniu modliť sa neustále, neúnavne.(Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News)Predĺženie synodálneho procesuPo spoločnej modlitbe Anjel Pána a udelení požehnania pokračoval pápež František niekoľkými oznámeniami a výzvami. Najprv oznámil svoje rozhodnutie predĺžiť synodálny proces o ďalší rok, takže bude pozostávať z dvoch zasadnutí v rokoch 2023 a 2024:„Dňa 10. októbra minulého roku sa začala prvá fáza XVI. riadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody na tému „Za synodálnu cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť, misia“. Odvtedy prebiehala v jednotlivých cirkvách prvá fáza synody, s počúvaním a rozlišovaním.Plody začatého synodálneho procesu sú mnohé, ale aby naplno dozreli, je potrebné sa neponáhľať. S cieľom dať viac času na rozlišovanie som preto rozhodol, že toto synodálne zhromaždenie sa uskutoční vo dvoch zasadnutiach. Prvé bude od 4. do 29. októbra 2023 a druhé v októbri 2024.Verím, že toto rozhodnutie prispeje k pochopeniu synodality ako konštitutívneho rozmeru Cirkvi a pomôže všetkým prežívať ju ako bratia a sestry, ktorí svedčia o radosti evanjelia.“Blahorečenie talianskych kňazov umučených nacistamiV severotalianskom Piemonte dnes slávili blahorečenie dvojice kňazov umučených v roku 1943 nacistami. Svätý Otec pripomenul ich mučenícke svedectvo týmito slovami:„Dnes budú v Boves (Cuneo) vyhlásení za blahoslavených kňazi Giuseppe Bernardi a Mario Ghibaudo, farár a kaplán, ktorí boli zabití z nenávisti k viere v roku 1943. V krajnom nebezpečenstve neopustili ľudí, ktorí im boli zverení, ale slúžili im až po vyliatie vlastnej krvi, keď zdieľali tragický osud iných občanov, vyvraždených nacistami. Nech ich príklad vzbudí v kňazoch túžbu byť pastiermi podľa Kristovho srdca, vždy blízko svojho ľudu. Zatlieskajme novým blahoslaveným!“Ruženec milióna detí za mier vo sveteĎalšia výzva Svätého Otca sa týkala ružencovej modlitby detí za mier vo svete, ktorú už viac rokov šíri Nadácia ACN:„V najbližší utorok 18. októbra Nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi (ACN) organizuje iniciatívu „Milión detí sa modlí ruženec za mier vo svete“. Ďakujeme všetkým chlapcom a dievčatám, ktorí sa na nej zúčastňujú! Pripájame sa k nim a zverujeme do príhovoru Panny Márie strýznený ukrajinský ľud i ďalšie národy, ktoré trpia vojnou a akoukoľvek formou násilia a biedy.“Medzinárodný deň za odstránenie chudobyNapokon pápež František pripomenul Medzinárodný deň za odstránenie chudoby, ktorý pred 30 rokmi ustanovilo OSN na dátum 17. októbra:„A čo sa týka biedy, zajtra je Medzinárodný deň za odstránenie chudoby: každý môže podať pomocnú ruku na vytvorenie takej spoločnosti, v ktorej sa nikto nebude cítiť vylúčený, lebo trpí núdzou.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024