V Trenčíne hodnotili Popoludnie angažovanosti zo stretnutia mladých T22

TK KBS, khu, ml; pz | 14. 10. 2022 11:11Trenčín 14. októbra (TK KBS) V Trenčíne sa v stredu 12. októbra konalo stretnutie s predsedom Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS Mons. Petrom Rusnákom a hodnotiace stretnutie „Popoludnia angažovanosti a tvorivosti T22“. Zúčastnili sa na ňom predstavitelia mesta Trenčín a organizácií, ktoré sa stali jedným z tzv. „Miest angažovanosti a tvorivosti“, ktoré mohla skupina účastníkov T22 navštíviť v júli 2022. Stretnutím Sociálna subkomisia chcela zároveň vyjadriť vďačnosť za službu, ochotu a angažovanosť ľudí, ktorí pomáhajú v sociálnej oblasti a nad rámec svojej činnosti boli ochotní prijať dobrovoľníkov z T22.V dňoch 28. - 31. júla 2022 sa uskutočnilo Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne. Sociálna subkomisia Teologickej komisie KBS v spolupráci s tzv. Miestami angažovanosti mala možnosť pritiahnuť pozornosť mladých ľudí, účastníkov stretnutia, na solidaritu a porozumenie sociálnym problémom. Zároveň mladí dostali príležitosť spoznať prácu pomáhajúcich organizácií a zažili tri hodiny dobrovoľníctva v hosťujúcej organizácii. Michaela Bedrichová, koordinátorka Popoludnia angažovanosti a tvorivosti T22 z OZ VIAC v prezentácii uviedla: „Účastníci ocenili, že sa mohli priamo zapojiť a zanechať po sebe viditeľnú stopu, že neboli iba pasívne účastní na programe. Niektorí prvýkrát upratovali kostol, robili manuálnu prácu (vyrovnávanie terénu či hrabanie lístia) a uvedomili si, že aj to treba a musí to niekto robiť aj u nich domácom prostredí - upratovať kostol, vyčistiť chodníky, vyrovnať zem.Mladí ocenili, že zažili, ako prakticky funguje mestský parlament - veľké pozitívum bola téma (stavanie parkoviska verzus oprava cesty), o ktorej sa dalo dobre diskutovať a nezasahovala citlivé a osobné témy. Podobne aj na súde po rozbehu diskusie, by mladí ešte ostali a pýtali sa ďalej ako fungujú veci v súdnictve. Pomoc na Skalke bola veľmi pozitívne hodnotená. Účastníkom sa páčilo, na Skalke boli vďační za pomoc, pozitívne hodnotili spojenie historického miesta s praktickou pomocou. V hospici aj v sociálnych zariadeniach sa vytvorilo spoločenstvo medzi mladými a klientami zariadení, ktoré bolo povzbudením pre obe strany. Viacerí animátori, ktorí slúžili ako spojky s Miestami angažovanosti, oceňovali tých, ktorí pomáhajú a boli veľmi povzbudení - ako málo stačí na šírenie radosti a ako veľa to prinesie ostatným. 10 skupiniek po 10 navštívilo iné Miesta angažovanosti a obdarili ich cukríkmi s papierikmi, kde boli napísané odkazy a povzbudivé slová pre službu. Mnohí animátori konkrétne oceňovali spoluprácu kontaktných osôb, ľudí z mesta  a na Miestach angažovanosti - vedeli ich navigovať, pripravili čo bolo potrebné. Tí, ktorí mali reflexiu, oceňovali čas na zastavenie sa a zdieľanie z toho, čo robia doma, aké miesto má služba v ich živote.“Okrem informácií o Popoludní angažovanosti poukázala na miesto dobrovoľníctva v živote mladých : „Náš prieskum o dobrovoľníctve v Žilinskom kraji preukázal, že keď sa mladý človek aj jednorazovo zúčastní dobrovoľníckej aktivity, je oveľa viac naklonený venovať sa dobrovoľníctvu ako ten, kto sa s tým nikdy nestretol.“Podľa spätnej väzby účastníkov i hosťujúcich organizácií Popoludnie angažovanosti a tvorivosti splnilo svoj cieľ -  vzbudiť v mladých túžbu po odvahe a dobrovoľníctve a zároveň zanechať stopu dobra nielen v nich samých, ale aj samotnom meste Trenčín. Na základe podnetov od účastníkov stretnutia Sociálne subkomisia uvažuje o podobnom podujatí, ktoré by sa mohlo konať pravidelne koncom školského roka. Začalo by sa najmä v lokalitách, kde už s tým máme skúsenosť alebo lokálnych partnerov, ktorí by boli ochotní zastrešiť takéto Popoludnie angažovanosti.TK KBS informovala Katarína Hulmanová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024