V Rybníku odhalili pamätnú tabuľu Benediktovi Szöllösi - Rybnickému

TK KBS, tu, ml; pz | 13. 10. 2022 15:41Rybník 13. októbra (TK KBS) V Rybníku si v nedeľu 9. októbra 2022 uctili pamiatku významného rodáka P. Benedikta Szöllösiho – Rybníckeho, jezuitu, učiteľa, misionára, kazateľa, národného buditeľa a básnika. Slávnostnú svätú omšu vo farskom Kostole Najsvätejšej Trojice celebroval katedrálny kanonik Mons. Marián Šuráb s miestnym správcom farnosti Jozefom Gajdošom, miestnym rodákom Mons. Danielom Ižoldom a Emilom Václavom z Čajkova. Svätá omša bola súčasne vďakyvzdaním miestnych veriacich Bohu za úrodu, o čom svedčila aj tradičná výzdoba chrámu z darov a plodov zeme.V homílii sa hlavný celebrant zameral na slávenie liturgie, ktorá sa po stáročia vyvíjala a ktorú výrazne svojou tvorbou katolíckeho spevníka obohatil práve P. Benedikt. Po svätej omši bola tejto historickej osobnosti v blízkosti chrámu za účasti veriacich a pozvaných hostí Mons. Šurábom požehnaná pamätná tabuľa osadená na troch balvanoch symbolizujúcich slovenské trojvŕšie. Tabuľu odhalili starostka obce Daniela Trňanová a Mons. Marian Šuráb. Svätú omšu aj odhalenie tabule spevom obohatil Chrámový zbor Chorus Salvatoris, na organe hral Marek Uhnák. Program slávnostného dňa pokračoval otvorením Expozície histórie Slovenskej brány a obce Rybník a koncertom chrámového zboru Chorus Salvatoris zameraným na život a dielo Benedikta Rybníckeho v kostole Najsvätejšej Trojice.   Benedikt Szöllösi (Rybnícky) sa narodil v Rybníku v 21. marca 1609. V roku 1630 vstúpil do jezuitskej rehole. V roku 1633 sa stal profesorom na gymnáziu v Trnave. V rokoch 1634 – 1636 vo Viedni študoval logiku, fyziku a metafyziku, v rokoch 1638 – 1639 v Trnave medicínu a morálnu teológiu. V roku 1639 bol vysvätený za kňaza. Pôsobil v Košiciach, Szendröve a na Podkarpatskej Rusi. Roku 1654 sa dostal do Spišskej Kapituly za apoštolského misionára k županovi Čákymu. V roku 1655 zostavil slovenský kancionál – spevník, s dlhým, ale na tie časy obvyklým titulom: „Cantus catholici“ – „Písne Katholické, latinské i slovenské: nové i starodávne, z kterými Krestiané v Panoniji Na Výročné Svátky, Slávnosti, pro Službe boží, a v jinem obzvlásstnem čau, z pobožnosti své Krestianské ožývají. Následují po tom, Pysne na Katechizmus: O svátostech Nového zákona. Letanye rozličné Východi Cyrkevné a néb processije a Putovany. Z mnohú pilnosti ku potesseny Lidu Krestianskémun z novu zebrané a vubec vydané.“ Spevník mal 320 strán a boli v ňom, najmä v úvode autora vyslovené slovakizačné tendencie, ktoré majú pre slovenskú literatúru veľký význam. Cantus Catholici obsahuje v prvom vydaní 290 jednohlasne notovaných piesní, zadelených do 23 oddielov. Z piesní je 62 latinských, jedna latinsko-slovenská a 227 čisto slovenských. Z nich je časť zaradená v súčasnosti používanom Jednotnom katolíckom spevníku. Zomrel v Kláštore pod Znievom 10. decembra 1656.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024