V katedrále spomínali na biskupa Hnilicu „šampióna svätého ruženca“

TK KBS, abut, pbl, ml; pz | 13. 10. 2022 10:25Trnava 13. októbra (TK KBS) V trnavskej katedrále si veriaci v sobotu 8. októbra spomienkovou svätou omšou pripomenuli 16. výročie odchodu biskupa Mons. Pavla M. Hnilicu, SJ do domu nebeského Otca.Svätej omši predsedal nitriansky pomocný biskup Peter Beňo, ktorý v úvode pozdravil emeritného arcibiskupa Jána Sokola, kňazov, rehoľné sestry a veriacich týmito slovami: „Bratia a sestry, schádzame sa v dnešný sobotný večer, tu v trnavskej katedrále, aby sme si spoločne pripomenuli, z vďačnosti voči Bohu, 16. výročie smrti pána biskupa Hnilicu. Ideme sláviť obetu svätej omše, Eucharistiu, vďakyvzdanie. Chceme týmto vďakyvzdaním poďakovať Pánu Bohu za požehnaný život a dielo otca biskupa Pavla.“Koncelebrovali kňazi zo Spoločnosti Ježišovej a kňazi z Diela Ježiša Veľkňaza spolu s niektorými diecéznymi kňazmi. Svätej omše sa okrem príbuzných biskupa Hnilicu zúčastnili aj rehoľné sestričky a veriaci zo Slovenska i Čiech. Mladý pár v kroji priniesol obetné dary.V kázni sa veriacim prihovoril P. Andrej M. Čaja, OJSS. V úvode poukázal na pôvod a význam modlitby svätého ruženca a pripomenul silu tejto modlitby v bitke pri Lepante. Vzťah biskupa Hnilicu k ružencu a výzve Panny Márie vo Fatime priblížil týmito slovami: „Fatimské posolstvo nás už priamo privádza k nášmu milému otcovi biskupovi Pavlovi Mária Hnilicovi, ktorý bol mnohým známy práve ako ‚fatimský biskup‘. Možno ho zaradiť medzi veľkých šampiónov modlitby ruženca?Iste, otec Pavol nenapísal traktáty o ruženci ako Alain de la Roche či Ľudovít Mária Grignion z Montfortu, ani nezhromažďoval státisíce ľudí na štadiónoch k modlitbe ruženca ako Patrick Peyton, a predsa možno tvrdiť, že týmto šampiónom bol, čo naznačuje už len skutočnosť, že svoje primície po tajnej vysviacke slávil za zatvorenými dverami 7. októbra roku 1950, teda na sviatok Ružencovej Panny Márie.Okrem toho možno pripomenúť, že bez modlitby ruženca by nikdy nemohol vykonať svoj najdôležitejší akt ako biskup a jeho najznámejší husársky kúsok. Keď 25. marca 1984 sv. Ján Pavol II. na Námestí sv. Petra v Ríme v jednote s celým episkopátom zasvätil celý svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, otec Pavol, tento úhlavný nepriateľ komunistov, sa Božím riadením nachádzal deň predtým  - 24. marca - v srdci ateistického komunizmu, v moskovskom Kremli, kde sa tajne pomodlil akt zasvätenia.“Po svätej omši nasledovala krátka pobožnosť v krypte katedrály, počas ktorej zazneli slová svätého apoštola Pavla z Listu Efezanom o Kristovej láske, ktorá sa odzrkadlila aj na živote biskupa Pavla: „Bratia, zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi: nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske, mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá.“Na záver pobožnosti biskup Beňo udelil požehnanie prítomným a prostredníctvom Rádia LUMEN aj všetkým duchovne zjednoteným, aby na príhovor Kráľovnej posvätného ruženca zostali neochvejní vo viere, silní v nádeji a vytrvalí v láske.Zdroj: Arcibiskupský úrad v Trnave, P. Pavol Benedict Lipták OJSS
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024