Blíži sa konferencia o synodalite. Prihlasovanie je predĺžené do 15. októbra

TK KBS, jhe; ml | 12. 10. 2022 13:50Bratislava 12. októbra (TK KBS) Už budúci týždeň sa v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia o synodalite, na ktorej vystúpi aj generálny sekretár Medzinárodnej teologickej komisie Mons. Piero Coda, jeden z najvýznamnejších teológov súčasnosti. Svoju účasť potvrdil aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli.Synoda, konferencia, program, plagatKonferencia sa bude konať  v piatok 21. októbra od 9:00 do 15:45  v Aule Benedikta XVI. na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Program konferencie pozostáva z dvoch dopoludňajších a jedného popoludňajšieho bloku. Hlavnú prednášku bude mať prof. Mons. Piero Coda, ktorý je okrem iného aj člen teologickej komisie synody o synodalite.Bude hovoriť o synodálnej obnove Cirkvi, rozlišovaní a potrebe nového myslenia. Nasledovať budú príspevky slovenských a zahraničných odborníkov na tému aplikácie synodálnej obnovy v oblasti myslenia, spirituality, komunikácie, pastorácie a ďalších perspektív synody na Slovensku. Tento dopoludňajší program sa uskutoční v slovenskom a talianskom jazyku. Popoludní od 12:30 do 15:45 si účastníci budú môcť vybrať jednu z dvoch paralelných sekcií prednášok slovenských teológov z rôznych častí Slovenska: biblicko-patristickú a systematickoteologickú sekciu alebo kánonickoprávnu a praktickoteologickú sekciu. Popoludňajší program bude v slovenskom jazyku.Podujatie je určené širokej odbornej i laickej verejnosti a jeho cieľom je prispieť k aktuálnemu synodálnemu procesu a prehĺbeniu synodality. Viac informácií nájdete na plagáte a na stránke nm.sk. Je potrebné sa zaregistrovať do soboty 15. októbra tu a na mieste uhradiť účastnícky poplatok.  V čase návštevy Mons. Piera Codu v Bratislave vydá Vydavateľstvo Nové mesto jeho dve knihy: Božie meno je Láska a Žiť a myslieť v Trojici. Obe publikácie budú priamo na konferencii v predaji za zvýhodnenú cenu.TK KBS informoval Ján Heriban
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023