V Prešove sa uskutočnil ďalší workshop zameraný na rómsku stratégiu

TK KBS, rba; ml | 12. 10. 2022 12:36Prešov 12. októbra (TK KBS) V utorok 11. septembra 2022 sa v M-Aréne v mestská časť Prešov - Šváby uskutočnil v poradí už druhý workshop pod názvom QUO VADIS ROMALE. Vyše 50 účastníkov prezentovalo ďalšie podnety v tejto oblasti marginalizovaných rómskych komunít. Konferenciu biskupov Slovenska na tomto podujatí zastupovala Renáta Ocilková, ktorá v rámci Katolíckej Cirkvi na Slovensku odborne zastrešuje túto oblasť.Podľa slov riaditeľa IPC v Prešove Jozefa Šimka je záslužnosť ich práce v tejto oblasti nespochybniteľná. „Čo však organizáciám chýbalo, bola systematická spolupráca s vedením Prešovského samosprávneho kraja. Práve prešovská župa spoločne s Inovačným partnerským centrom a ďalšími  odbornými garantmi pripravili aktivitu, ktorá je  podporená národným projektom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. pod vedením Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti zameranú na praktickú stratégiu a zdieľanie spoločných aktivít cez rôzne verejné organizácie spolupracujúce s MRK.“„Konkrétnymi regionálnymi rómskymi komunitami a jej stratégiou sa dlhodobo a aktívne zaoberajú na lokálnej úrovni spoločne s PSK aj rôzne neziskové a iné organizácie, ktorých agenda siaha od podpory mládeže a vzdelávania až po prevenciu kriminality či pomoc nezamestnaným. Na prvom workshope bol spoločne  s koordinátormi participácie z PSK  navrhnutý proces, vďaka ktorému malo na 30 zástupcov organizácií pracujúcich s Rómami možnosť zdieľať svoj pohľad na danú agendu a vyjadriť svoje potreby. Strategické dáta získané počas stretnutia využije kraj na nastavenie budúcej spolupráce medzi organizáciami a zabezpečenie znižovania bariér ďalšieho rozvoja agendy,“  dodáva zodpovedný odborný koordinátor Tadeáš Gavala z Prešovského samosprávneho kraja.Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa rozkladá na východe Slovenska a jedná sa o najľudnatejší kraj v krajine. Vysoké zastúpenie v štruktúre obyvateľov majú rómske komunity. Podľa štatistických údajov tvoria Rómovia približne 15 % z celkového počtu obyvateľov PSK. Atlas rómskych komunít (ARK) z roku 2019 uvádza, že na území PSK žije približne 127 tisíc rómskych obyvateľov, a tak nie je prekvapením, že kraj venuje špeciálnu pozornosť podpore Rómov a redukcii sociálnej exklúzie týchto marginalizovaných komunít.Problémom intervencie krajov a Slovenska v oblasti rozvoja sociálne vylúčených komunít, je nedostatočné načúvanie ich vlastným potrebám. Komunity sa stretávajú s pocitom, že ich situácia je riešená zhora, bez ich priamej účasti. To je samozrejme v rozpore so zásadami občianskej spoločnosti. Tá by sa vždy mala usilovať o zapojenie jednotlivcov do diania v krajine a umožnenie občanom ovplyvniť vývoj a riešenie otázok, ktoré sa ich priamo dotýkajú. Prešovský kraj teraz dáva príležitosť na participáciu a dlhodobé budovanie vzťahov samosprávy so svojimi kľúčovými aktérmi v oblasti marginalizovaných rómskych komunít.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024