Biskupi EÚ spúšťajú „COMECE Youth Net“, nechýba zástupca zo Slovenska

TK KBS, com, rpm; ml | 12. 10. 2022 10:39Brusel 12. októbra (TK KBS) Komisia biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) spustila sieť COMECE Youth Net. „Tento nový poradný orgán bude podporovať konkrétnu účasť mladých európskych katolíkov na tvorbe politiky EÚ," uvádza kardinál Jean-Claude Hollerich SJ. Toto prepojenie mladých vzišlo z dvoch predchádzajúcich kongresov katolíckej mládeže COMECE o budúcnosti Európy (jún 2021 a jún 2022).Na prvom stretnutí, ktoré sa konalo prostredníctvom platformy Zoom, bola aj delegátka za Konferenciu biskupov Slovenska - Lenka Mačugová - ktorá sa zúčastnila aj oboch kongresov COMECE o budúcnosti Európy a spolupracuje s Radou pre mládež a univerzity KBS pri medzinárodných záležitostiach. Jej úlohou bude pod vedením predsedníctva siete aktívne pracovať na koncepte príspevku k téme, ktorú si delegáti zvolili pre nasledujúci rok.„Samotný vznik tejto siete, ako aj možnosť zapojiť sa do nej vnímam ako skvelú odpoveď na aktuálne dianie v spoločnosti a tiež v Cirkvi - pri jej synodálnom kráčaní. Každé stretnutie, ktorého som bola súčasťou – či už to bol prvý webinár o budúcnosti Európy, plenárna schôdza COMECE alebo „pohovor“ s tajomníkom KBS, bolo pre mňa nazretím do akéhosi neznámeho sveta, v ktorom som však po chvíli pochopila, že sme jednoducho rodina,“ hovorí TK KBS Lenka Mačugová.Tento nový orgán zahŕňa mladých delegátov z katolíckych episkopátov Európskej únie. Ich mandát trvá dva roky a sú vo veku od 18 do 35 rokov. Sieť mládeže bude sprevádzať prácu sekretariátu COMECE a bude konzultovaná pri rôznych politických dokumentoch, pričom prinesie pohľad mladých ľudí na všetky dimenzie tvorby politiky EÚ, ako aj rôznorodú citlivosť mladých ľudí na aktuálne politické a sociálne výzvy, uvádza COMECE.Kardinál Hollerich pri predstavovaní tejto novej iniciatívy vyzval každého mladého delegáta, aby "urobil zo siete Youth Net miesto skutočného bratstva, príklad toho, ako môžeme byť bratmi a sestrami, vedomí si svojej jedinečnej kultúrnej identity, skutočne zjednotení v rozmanitosti". Predseda COMECE tiež zdôraznil, že je dôležité posilniť postavenie mladých ľudí na všetkých úrovniach našich spoločností a zároveň konať so všetkými generáciami a naprieč nimi v prospech spoločného dobra v EÚ. V nasledujúcich mesiacoch sa členovia siete zamyslia nad podporou spoločných hodnôt EÚ, ako sú demokracia a základné práva. Svoj príspevok predstavia na zhromaždení COMECE v roku 2023._

Poznámka: S využitím správy COMECE
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023