Najnovšie Katolícke noviny sa venujú téme fatimských posolstiev

TK KBS, jla; ml | 12. 10. 2022 10:05Bratislava 12. októbra (TK KBS) Vyšli nové Katolícke noviny (41/2022). Venujú sa téme fatimských posolstiev. Na ich aktuálnosť sa pýtajú mariánskych ctiteľov z cirkevného i svetského prostredia. „Zasvätenie Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré Svätý Otec vykonal 25. marca tohto roku, najvýrečnejšie ukazuje aktuálnosť fatimského posolstva,“ konštatuje kňaz Pavol Benko, člen Spoločenstva Fatima. Svoje názory ponúka aj Mária Bielová, Daniel Dian, František Neupauer a Martin Kramara.O odkaze Fatimy pre súčasný svet sa Katolícke noviny rozprávajú aj s rožňavským biskupom Stanislavom Stolárikom. „Fatima nie je senzácia, ale Boh prítomný medzi nami. Kto toto pochopí, pochopí Fatimu v súvislostiach, ktoré môže naplno prežívať každý deň, a nebude ju brať len ako historickú udalosť, ale ako štýl života,“ hovorí v rozhovore biskup Stolárik.Katolícke noviny prinášajú tiež reportáž z Rodiny Nepoškvrnenej vo Vrícku, kde pôsobia aj sestry satmárky. Združenie dodnes napĺňa fatimské posolstvo najmä modlitbou ruženca a takisto pokračuje v diele jeho zakladateľky sestry Bernadety Pánčiovej. Približujú aj životy troch fatimských pastierikov, ktorí si v roku 1917 vytrpeli urážky, zosmiešňovanie i obety, aby cez nich Panna Mária odovzdala svetu veľké posolstvá. Dve z detí sú už sväté, sestra Lucia čaká na blahorečenie.V rubrike Duchovná obnova sa zameriavajú na prosbu Panny Márie vo Fatime, ktorá žiadala deti, aby sa každý deň modlili ruženec. „Skrze modlitbu ruženca vstupujeme do Máriinej školy, v ktorej nás učí zakúšať hĺbku Ježišovej lásky a získavame tak mnoho milostí,“ píše kňaz Peter Štálnik.Katolícke noviny predstavujú aj projekt chlapských víkendoviek. Ide o skupinu mladých mužov, ktorí sa rozhodli zažiť bratstvo, objaviť svoj potenciál a porozprávať sa o tom, ako byť skutočným mužom. „Našou víziou je, aby na Slovensku boli muži – otcovia, ktorí majú živý vzťah s Kristom. Aby ich odvaha, múdrosť, zodpovednosť a obetavosť neboli niekde skryté či zakopané, ale viditeľné,“ hovorí Michal Srnec, člen tímu chlapských víkendov.TK KBS informoval Ján Lauko
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024