V Badíne sa konalo 103. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska

TK KBS, kbs, ml; pz | 11. 10. 2022 12:05Badín 11. októbra (TK KBS) V dňoch 10. a 11. októbra sa všetci slovenskí biskupi, členovia KBS, zišli v Badíne na 103. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska. Úvodnej časti sa zúčastnil Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku, v ktorej sa s biskupmi a s delegátmi diecéznych synodálnych tímov zhodnotili za prítomnosti podsekretára Synody biskupov Mons. Luisa Marína de San Martína diecéznu fázu synody na Slovensku a jej možné pokračovanie.Biskupi vyhodnotili ostatné aktivity biskupskej konferencie a aktuálnu situáciu. Rada pre rodinu predstavila dokument Katechumenátne itineráre pre manželov, ktorý načrtáva cesty sprevádzania mladých, snúbencov i manželov v prvých rokoch manželstva, manželov v kríze, ako i sprevádzanie rozvedených.Komisia pre ochranu maloletých v Cirkvi predstavila kurz Safeguarding (sejfgarding) a Prevetívneho školenia, ktorý je určený pre klerikov i laických spolupracovníkov. Biskupi následne odsúhlasili Novú smernicu o postupoch pri sexuálnych zneužívania maloletých v Cirkvi, ktorá predstavuje faktory, ktoré určujú výklad pojmov, prevetívne opatrenia, spôsob nahlásenia zneužívania ako i prebežného vyšetrovania a spôsob spolupráce s civilnými autoritami. Smernica vyšla na základe podkladov z Ríma a konzultáciou s Nemeckou, Talianskou a Českou biskupskou konferenciou.Biskupi sa venovali i formám pomoci trpiacim vojnovým konfliktom na Ukrajine, a na Blízkom východe. Zároveň schválili projekty, ktoré zahŕňajú integráciu, vzdelávanie a dlhodobú pomoc trpiacim.  Hovorili tiež o činnosti Slovenskej katolíckej charity a novo zriadených centrách pomoci.Počas svojho zasadania preberali personálne obsadenie viacerých pastoračných úradov. Hovorili aj o návrhu možnej spolupráce pri starostlivosti o prepustených väzňov v rámci národného projektu Šanca na návrat a prevencii zneužívania starých ľudí. Debatovali aj o riešení záťaže energetických výdavkov na farách a sociálnych dopadoch energetickej krízy na spoločnosť.-Na dnešný deň pripadá šesťdesiate výročia začiatku II. Vatikánskeho koncilu, pri tejto príležitosti biskupi Slovenska vydali nasledujúce vyhlásenie:Katolícka cirkev si 11. októbra 2022 na svojej synodálnej ceste pripomína 60. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu. My slovenskí biskupi, zídení v Badíne na 103. zasadaní Konferencie biskupov Slovenska, si s vďačnosťou pripomíname začiatok tohto najvýznamenšieho zhromaždenia v moderných dejinách Cirkvi. Tisíce účastníkov, aj za účasti niektorých slovenských biskupov, tri roky aktívne diskutovali ako v Cirkvi posilniť ducha evanjelia, obnoviť misijný zápal, vzbudiť nadšenie pre Božie Slovo a pre všeobecné povolanie k svätosti.Druhý vatikánsky koncil sa usiloval odstrániť prekážky, ktoré stáli v ceste evanjelizácie a zároveň pre ohlasovanie hľadal nové možnosti a spôsoby. Znovu si preto kládol otázky, ktoré sa týkali samotnej identity a podstaty činnosti Cirkvi. Výsledky práce koncilu si veľmi vážime a pripomíname, že je pred nami veľa úloh na ich uvedenie do života. Zároveň vnímame ako dôležité vyhnúť sa dvom krajnostiam, s ktorými sa Cirkev od koncilu stretávala.Na jednej strane je to uviaznutie v prehodnocovaní, ktoré viedlo k prílišnému sústredeniu na seba. Premýšľanie nad identitou bolo bezpochyby užitočné pre čas koncilu. Nie je však cieľom v ňom zotrvávať a zaoberať sa stále ďalšími zmenami, novými zdanlivými slobodami a právami i všetkými tendenciami súčasného sveta. Nie je nevyhnutné polemizovať o tom, čo ešte meniť, aby sme sa svetu viac podobali. Zámerom koncilu totiž bolo priblížiť sa k súčasnému človeku, aby ho Cirkev mohla viesť ku Kristovi; nie však priviesť Cirkev k splynutiu so svetom.Na druhej strane nám hrozí krajnosť odmietania koncilu a jeho reforiem, pod zámienkou návratu k predchádzajúcim, údajne lepším časom. Vzťah k Bohu, hlbokú úctu k nemu, zmysel pre posvätno i horlivosť za spásu duší však možno vynikajúco rozvíjať práve v duchu správneho pochopenia koncilu. V nostalgii za minulosťou a v napodobňovaní jej spôsobov nám hrozí neprimerané sústredenie na seba, podobne ako pri neustálom prehodnocovaní všetkého. Odpor voči koncilu, či už na pastoračnej alebo liturgickej rovine, vedie k uzavretej, defenzívnej mentalite, namiesto disponovania sa pre hlásanie všetkým národom.Leží nám na srdci, aby sa Cirkev vyhla obom krajnostiam a správne chápala a uvádzala do života učenie Druhého vatikánskeho koncilu. Pri príležitosti 60. jubilea preto povzbudzujeme k prehĺbeniu štúdia koncilových dokumentov a prosíme Ducha Svätého, aby zjednotil spoločenstvá veriacich v úsilí pokračovať na dobrej ceste, na ktorú nás Druhý vatikánsky koncil nasmeroval.S vďakou na vás pamätajú a žehnajú vámBiskupi Slovenska-K správe bolo vydané FOTO a AUDIO.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024