Otvorenie skautského roku v Obišovciach

TK KBS, ts ke; rp | 10. 10. 2022 15:08Košice 10. októbra (TK KBS) V sobotu 8. októbra košický skautský Zbor sv. Cyrila a Metoda spoločne s prešovským skautským Zborom bl. biskupa Vasiľa Hopka oficiálne otvorili skautský rok v Obišovciach. Celá slávnosť začala svätou liturgiou, ktorej predsedal vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup. Vladyka Cyril vo svojej homílii vychádzal z evanjeliového pozvania "poď za mnou". Ako dlhoročný skaut poukázal na skutočnosť, že počas svojich výprav skauti často používajú kompas a mapu. Rovnako aj počas výpravy životom je dôležité riadiť sa evanjeliom a Božími prikázaniami, ktoré človeku chcú ukazovať správny smer.Po svätej liturgii vedúci zborov zasvätili svoje zbory Ružencovej Panne Márii a potom sa spoločne vybrali na púť k Obišovskému hradu. Tam vytvorili množstvo aktivít a hier pre svojich zverencov. Súčasťou otvorenia boli aj ceremónie nových vedúcich, skladanie sľubov a získanie hodnosti "RS".Celý čas bol prítomný vladyka Cyril Vasiľ, ktorý venoval svoj čas naším skautov a ich rodičom.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024