ACM v Košiciach pripravuje stretnutie mládeže arcidiecézy v Snine

TK KBS, jku, ml; pz | 05. 10. 2022 10:52Košice 5. októbra (TK KBS) Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach organizuje v sobotu 19. novembra 2022 Arcidiecézne stretnutie mládeže Košickej arcidiecézy (ADSM) v Snine. Pápež František presunul termín slávenia každoročného Svetového dňa mládeže z Kvetnej nedele na Nedeľu Krista Kráľa, v tomto roku 20. 11. Preto je termín ADSM blízko tohto dňa a v Týždni Cirkvi pre mládež.  Hosťami ADSM budú evanjelizátor Braňo Letko s gospelovou skupinou Lamačské chvály, manželia Valachovci, mladí so svedectvami o viere, folklórny súbor Šiňava, SZUŠ Merlin s umeleckými tancami a ZUŠ Snina - Bicia skupina.PROGRAM:

- 8:30 registrácia účastníkov pri farskom kostole Povýšenia sv. Kríža; 

- 10:00 slávnostná svätá omša s Mons. Bernardom Boberom, košickým arcibiskupom-metropolitom;

- 12:00 obed a workshopy v Dome kultúry;

- 14:00 program v Dome kultúry; 

- 16:00 záver ADSM a návrat domov.Snina, stretnutie, mladez, plagatPrihlasovacie formuláre - pre jednotlivcov a pre skupiny. Prihlasovanie je potrebné hlavne z organizačných dôvodov a z dôvodu stravy, keďže pre všetkých bude pripravený chutný guľáš. Tiež je potrebné nahlásiť aj autobusy kvôli parkovaniu. Autá budú môcť parkovať na parkovisku pred kostolom a v blízkom okolí. Liturgický formulár svätej omše bude zo spomienky bl. Anny Kolesárovej. Kňazi si môžu priniesť albu a červenú štólu.Zároveň bude prebiehať aj súťaž o najkrajšiu a najkreatívnejšiu fotografiu spoločenstva mladých z jednotlivých farnosti na tohtoročnú tému posolstva pápeža Františka na Svetový deň mladých „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa“ (porov. Lk 1, 39). Fotky môžu mladí z farských spoločenstiev posielať na email premladez@gmail.com najneskôr do 13. 11. 2022.Tri najkrajšie a najkreatívnejšie fotky vyhodnotí porota, ktorá bude pozostávať z členov tímu ACM a čerstvých absolventov Arcidiecéznej animátorskej a dobrovoľníckej školy – ADAŠ či Školy slúžiaceho srdca, ktorí dostanú certifikát o absolvovaní ADAŠ počas ADSM v Snine. Všetky informácie sú dostupné na www.acmko.sk  TK KBS informoval Ján Kulan
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024