Dobrá novina otvára na sviatok sv. Františka 28. ročník koledovania

TK KBS, df; ml | 04. 10. 2022 14:56Bratislava 4. októbra (TK KBS) Dnes na sviatok svätého Františka z Assisi otvára Dobrá novina už 28. ročník koledníckej akcie. Mottom tohto ročníka je povzbudenie „Zmeňme púšť na záhradu“.Dobrá novina pozýva deti, rodiny a farské spoločenstvá, aby sa zapojili do koledovania a povzbudzuje všetkých koledníkov, aby svojimi talentmi a darmi opäť prispeli k pozitívnej zmene vo svojej farnosti i v krajinách východnej Afriky.  eRko, ktoré je organizátorom koledníckej akcie, tento rok predstavuje deťom hodnotu nezištnej služby. „Práve preto Dobrá novina upriamuje pozornosť na zapálené angažovanie sa tisícov koledníkov i obetavú prácu afrických partnerov. Ich odhodlanosť a radostná služba prináša ovocie požehnania, ktoré dokáže meniť vnútorné i vonkajšie púšte na kvitnúce záhrady,“ približuje súvislosti riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala.Svätý Otec František v encyklike Laudato si‘ pripomína, že starostlivosť má byť v prvom rade zameraná na človeka, no nemožno zanedbávať ostatné stvorenstvo, ktoré je darom a za ktoré človek nesie zodpovednosť. Práve dnešný svätec František z Assisi, ktorý je jedným z patrónov Dobrej noviny, vyriekol slová chvály predstavujúce názov tejto encykliky. On môže byť pre všetkých kresťanov príkladom lásky k Bohu cez vzťah k stvorenému svetu, k prírode, rastlinám, zvieratám.  Láska k stvorenstvu a komplexný prístup k riešeniu dôsledkov klimatickej zmeny sú dôležitým motívom rozvojového projektu ekologického farmárčenia v kraji Samburu v severnej Keni, ktorý sa stal hlavným projektom tohto ročníka.Aktivity v Samburu vedú Jarumalskí misionári a reagujú tak na dlhotrvajúce suchá, ktorých intenzita i frekvencia sa v oblasti Afrického rohu neustále zvyšuje. Pastierske komunity prichádzajú o dobytok, svoj majetok a hlavný zdroj obživy, čo stále častejšie spôsobuje hlad a podvýživu. Projekt v sebe spája mnoho aspektov: agroekológiu, starostlivosť o núdznych i životné prostredie, zlepšenie postavenia žien cez tréningy a vzdelávanie k poľnohospodárskym aktivitám a nakoniec nezištnú službu misionárov z Južnej Ameriky i samotnej komunity, ktorej tvárou sa stal 13-ročný Raila, chlapec sadiaci stromy v polopúštnej oblasti.Dobrá novina už tradične ponúka adventné námety pre prácu v detských spoločenstvách a inšpiratívne materiály na prípravu koledovania. V predvianočnom období sú naplánované podujatia pre spolupracovníkov vo farnostiach, ako celoslovenský kurz a diecézne stretnutia pre zodpovedné osoby Dobrej noviny alebo online webináre. Na tretiu adventnú nedeľu sa budú opäť organizovať vysielacie sväté omše, počas ktorých diecézni biskup požehnajú koledníkov a vyšlú ich do služby ohlasovania radostnej zvesti.Po dvoch rokoch globálnej pandémie má Dobrá novina dostatok skúseností, ako zabezpečiť koledovanie vzhľadom na vývoj šírenia koronavírusu. „Veríme, že okrem koledovania popod obloky, budú tento rok znieť vianočné koledy aj v našich príbytkoch,“ komentovala kolednícke prípravy koordinátorka Dobrej noviny Miroslava Selecká. Dobrá novina pozýva všetkých zapojiť sa do koledníckej tradície, prinášať na Vianoce radosť a požehnanie, a tým meniť púšte na záhrady. Viac o možnostiach, ako sa prihlásiť a podporiť Dobrú novinu, je TU.-Kolednícku akciu organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v mestách a obciach po celom Slovensku.  Finančne je možné zbierku podporiť na čísle účtu SK77 1100 0000 0029 4045 7894 alebo online na www.dobranovina.sk/podporim. Verejná zbierka Dobrá novina – 28. ročník je zapísaná v registri verejných zbierok MV SR pod č. 000- 2022-031718 zo dňa 13. 7. 2022 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.Bližšie informácie poskytne Daniel Fiala (daniel.fiala@erko.sk, 0910 920 023)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024