Dvestoročnica chrámu v Kružlove spojená s posviackou obnovených priestorov

TK KBS, sb; rp | 03. 10. 2022 14:48Kružlov 3. októbra (TK KBS)  Nedeľa 2. októbra 2022 bol v znamení osláv 200. výročia gréckokatolíckeho chrámu v Kružlove. Obnovené priestory posvätil administrátor Prešovskej archieparchie a bratislavský eparcha Peter Rusnák.Dni pred odpustovou slávnosťou pripravovali veriacich na veľkú nedeľnú udalosť farnosti i obce. Od štvrtka, až do soboty 1. októbra sväté liturgie slávili pozvaní hostia, ktorí vytvorili bohatý duchovný program spojený s oslavami výročia kružlovského chrámu. Vysluhovanie sviatosti pomazania chorých Jozefom Urvinitkom pôsobiaceho v Litmanovej s domácimi kňazmi, moderovaná adorácia Františkom Sochovičom z Vyšného Mirošova, ako povzbudenie Jozefom Petričkom z kňazského seminára v Prešove vytvorili jedinečnú duchovnú atmosféru týchto dní.V nedeľu bola veľká odpustová slávnosť chrámového sviatku, ľudovo nazývaná ako kermeš. Starosta obce Kružlov Jozef Kmec príhovorom privítal vladyku Petra Rusnáka. Nechýbal ani slovanský zvyk privítania chlebom a soľou. Vladyka Peter posvätil exteriér a interiér kružlovského chrámu. S posviackou bolo spojené aj posvätenie nového bohostánku. V homílii vladyka uviedol, že človek potrebuje zmysel života, ktorým je Boh. Celá liturgia sa slávila za prítomnosti viacerých kňazov, asistencie, predstaviteľov samosprávy a vysokej účasti veriacich.Koncom svätej liturgie sa udeľovali ocenenia, ktorí sa pričinili pri oprave tohto chrámu. Zlatou medailou bl. biskupa Gojdiča boli ocenení Ján Drotár a Marián Surgent – Lazor, obaja z Malcova. Na záver sa vladyka Peter poďakoval všetkých za nádherný chrám a za dobrých ľudí v ňom. Uviedol, že na Kružlov bude mať dobrú spomienku.Obec Kružlov, sa nachádza v bardejovskom okrese, pred vyše 200 rokmi mala drevený chrám zasvätený sv. Mikulášovi. Po jeho vyhorení sa postavil murovaný chrám zasvätený Ochrane (Pokrova) Presvätej Bohorodičky. Tento gréckokatolícky sviatok prislúcha na 1. október.TK KBS informoval Stanislav Bujda, ml.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024