Fatimská sobota škôl Košickej eparchie bola v Klokočove

TK KBS, ts ke; rp | 03. 10. 2022 13:58Košice 3. októbra (TK KBS) Slávenie sviatku Presvätej Bohorodičky Ochrankyne – Pokrova v sobotu 1. októbra spojilo učiteľov a zamestnancov  cirkevných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice. Októbrová fatimská sobota v Klokočove už tradične patrí spoločnej modlitbe pedagógov a zamestnancov cirkevných škôl.Aj v tomto roku prišlo o osobitné požehnanie do nového školského roka  prosiť vyše 150 zamestnancov cirkevných, ale aj štátnych škôl.  Stretnutie začalo modlitbou posvätého ruženca, ktoré sa predmodlievali žiaci z CZŠ sv. archanjela Michala v Stanči. Po modlitbe nasledovala katechéza s názvom „Vzdelanie je cesta lásky“, ktorú pripravil a predniesol ThLic. Martin Miňo, duchovný správca CZŠ s MŠ sv. Juraja v Trebišove. V príhovore vyzdvihol tzv. „desatoro pedagóga“ a tiež chválospev – hymnus na vzdelanie, ktorý bol inšpirovaný hymnom na lásku v liste Korinťanom (porov. 1Kor 13.kap.)Duchovný program pokračoval nosnou časťou, ktorou bola archijerejská svätá liturgia, ktorú v spoločenstve kňazov a duchovných správcov slávili vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup a košický eparchiálny biskup a vladyka Milan Chautur CSsR, košický emeritný biskup. Vladyka Cyril Vasiľ vo svojej homílií poukázal, že samotný sviatok Pokrova naznačuje cestu, na čo sa ako kresťania v čase skúšok máme v prvom rade spoľahnúť, teda na vieru a dôveru v Boha. V príhovore ďalej vyzdvihol obetu a lásku všetkých pedagógov voči žiakom, ku ktorým sú poslaní. Poďakoval im, že vo svojom zamestnaní vnímajú zároveň svoje poslanie.Archijerejskú svätú liturgiu svojím spevom a kantorskou službou sprevádzal detský spevácky zbor Angelino pri CZŠ s MŠ sv. Juraja v Trebišove pod vedením Mgr. Miriam Chýlovej a Mgr. Martiny Bulákovej.   Na záver slávnosti riaditeľ Školského úradu Košickej eparchie Karol Knap podaroval úplne prvé výtlačky informačnej brožúrky o cirkevných školách Košickej eparchie s názvom “Školy na spoločnej ceste“  vladykovi Cyrilovi a vladykovi Milanovi s prosbou, aby stále pamätali na naše školy vo svojich modlitbách. Po modlitbe akatistu ku Klokočovkej Bohorodičke si každý z prítomných učiteľov a zamestnancov prišiel pre osobitné archijerejské požehnanie.  Na záver sa zúčastnení zhromaždili pri spoločnom agapé v priestoroch pútnického domu, kde si pochutnali na občerstvení, ktoré pripravili zamestnanci SOŠ SaP sv. Jozafáta v Trebišove a CMŠ bl.biskupa  Vasiľa Hopku v Michalovciach.Veľké poďakovanie za zorganizovanie celej slávnosti patrí osobitne Petrovi Čintalovi, fárarovi farnosti Klokočov a jeho veriacim, ktorí napriek náročným povinnostiam pri realizácií stavby pútnického domu, ochotne  vytvorili podmienky pre toto obohacujúce stretnutie. Informoval Školský úrad Košickej eparchie
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024