V Hlohovci zavŕšili slávenie patróna kostola i farnosti, sv. Michala

TK KBS, lfr; ml | 03. 10. 2022 10:45Hlohovec 3. októbra (TK KBS) Vo farnosti Hlohovec tieto dni prebiehalo slávenie patróna kostola i farnosti, svätého Michala. Toto slávenie sa zavŕšilo 2. októbra 2022 hodovou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol hlohovský dekan Jozef Schwarz a slávnostným kazateľom páter Augustín Peter Hlavina OFM, gvardián františkánskeho kláštora v Hlohovci.Vo svojej homílii pripomenul, že Cirkev putujúca, čiže my, oslavuje Boha prostredníctvom bohoslužieb, a v nebi ho oslavuje Cirkev oslávená, spoločenstvo svätých a anjelov. Anjeli zohrávajú významnú úlohu pri vykúpení ľudského pokolenia. Celý náš život je jeden duchovný boj.Pápež František hovorí, že diabol existuje a je nutné s ním bojovať. Nie je to je ojedinelý stret, ale trvalý zápas. Aj svätý František bol veľkým ctiteľom svätého Michala. Bolo to práve počas jeho 40-dňového pôstu pred sviatkom svätého Michala, kedy na vrchu La Verna dostal stigmy. Boh si vybral archanjela Michala, aby bol jediným veliteľom na čele nebeských vojsk a nakoniec porazil satana.Páter Augustín pripomenul svoj prvý kontakt s Farským kostolom, kedy po noviciáte bol pridelený na rok do Hlohovca, ale pomýlil si kostoly a tak namiesto do kláštora prišiel do Farského kostola. Hovoril, ako v dnešnej dobe sa anjeli spájajú skôr s ezoterikou alebo sú braní ako rozprávkové bytosti. Ale úloha anjelov je slúžiť Bohu a pomáhať ľuďom tu na zemi.My sme pozvaní obliecť si Božiu výstroj, ako nás k tomu vyzýva apoštol Pavol v Liste Efezanom: "Preto si vezmite Božiu výstroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť. Stojte teda, bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja.Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha. A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo." Sme poznaní podľa uniformy kresťana, a vyžaduje si to našu aktívnu vieru, preto budeme vždy v boji s diablom. Ak sme vlažní, diabol s nami nebojuje, lebo už nás má. Sme stvorení na duchovný boj a v tom nám práve môžu pomôcť anjeli a zvlášť svätý Michal, ktorý je ochrancom Cirkvi a náš patrón.Celá liturgia bola doprevádzaná spevom farského spevokolu pod vedením pána organistu Eugena Lederleitnera. Na záver dekan Jozef Schwarz poďakoval pátrovi Augustínovi Hlavinovi a vyjadril radosť z toho, že farnosť sa už nedelí na farských a kláštorných, ale je ako jedna veľká rodina a vzťahy dobre fungujú. Na záver bolo udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie.TK KS informovala Lucia Froncová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023